Geriatrikavdelning Gävle

Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

026-15 85 50

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Lasarettsvägen 1, 801 88 Gävle
Län, kommun:
Gävleborgs län, Gävle
Postadress:
Gävle sjukhus, Geriatrikavdelning, Lasarettsvägen 1 -72-, 801 87 Gävle

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Geriatrikavdelningen finns på Gävle sjukhus, ingång 31, entréplan. För att resa kollektivt besök xtrafik.se.

Hitta på plats:

Ingång 31: Entréplan

Geriatrikavdelning arbetar med geriatrisk vård – vård av äldre. Fokus ligger på rehab och att vara med patienten hela vägen från inskrivning till utskrivning. Från och med maj 2018 ingår en sjuksköterska i det geriatriska teamet på akuten. I de fall äldre patienter behöver inläggning blir vårdplatsen på den avdelning som hens sjukdom/skada sorterar under (till exempel hjärtavdelning eller ortopeden).


I verksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.


Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Att vara multisjuk innebär att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken sjukdom som ger upphov till en persons besvär. De olika sjukdomarna påverkar också varandra.


Behandlingen utgår från individens behov. Träning sker bland annat i vardagliga situationer och syftar till att patienten ska bli så självständig som möjligt. Vi strävar efter ett nära samarbete med patient, anhörig och andra vårdgivare.

Information till patienter

Remisskrav

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård. Egen vårdbegäran kan inte göras till alla verksamheter.

Information till besökare

Besöksregler

På grund av allergirisken, ta inte med blommor vid ditt besök.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region