Barn- och ungdomshabilitering Lycksele

Johan Skyttes väg 6, 921 31 Lycksele

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

Besöksadress:
Johan Skyttes väg 6, 921 31 Lycksele
Län, kommun:
Västerbottens län, Lycksele
Postadress:
Johan Skyttes väg 6, 921 31 Lycksele

Barn- och ungdomshabilitering Lycksele ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du vända dig om du bor i Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Dorotea, Vilhelmina eller Åsele.

Driftsform: Region

Habilitering till barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, samt till barn med medfödda och varaktiga rörelsenedsättningar. För att få insatser krävs att utredningar visar på en varaktig funktionsnedsättning.

Tillsammans med familjen kartläggs behoven och vi gör en plan för vilka insatser som ska genomföras. Kartläggningen utgår från barnets behov i vardagen. Varje familj erbjuds ett team med en ansvarig kontaktperson.

Insatserna ska stärka barnet att utveckla sin egen förmåga och ge familjen verktyg och strategier för att kompensera barnets funktionsnedsättning.

Det kan vara

  • rådgivning till familj och andra viktiga personer i närmiljön
  • stöd i samordning
  • utredning av funktioner
  • kurser
  • samtalsstöd
  • hjälpmedel av olika slag.

Ni kan få stöd från flera yrkesgrupper, till exempel arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut, specialpedagog eller psykolog. Vi kan träffas på habiliteringen, på annan plats eller ses via videomöte.

Barn- och ungdomshabiliteringen finns även på Facebook

  • Barn och ungdomar som har insatser från habiliteringen, samt deras familj och nätverk, erbjuds föreläsningar, kurser och temadagar. 

    Kursutbud

Ansökan om habilitering

Du kan ansöka om habiliteringsinsatser om ditt barn har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är varaktig och gör det svårt att få vardagen att fungera. Det gäller till exempel vid diagnoser inom autismspektrum, intellektuell funktionsnedsättning eller svårt rörelsehinder.

Om detta passar in på ditt barn kan du använda vår e-tjänst för att ansöka om habilitering.

För att kunna ta ställning till om ditt barn tillhör målgruppen för barn- och ungdomshabilitering behövs tillgång till utredningar och bedömningar som styrker detta. I ansökan behöver du lämna godkännande så inhämtar vi dessa uppgifter.

Om du har frågor om ansökan, eller inte kan använda e-tjänsten, kontakta oss på telefon så hjälper vi dig.

Remisskrav

I första hand egen ansökan habilitering. Remisskrav vid svår rörelsenedsättning.

Till toppen av sidan