Stängd egenprovtagning.Det här meddelandet avser Västerbotten

På tisdag den 18 januari är egenprovtagningen i Umeå stängd på grund av att provtagningsmaterialet är slut. Det går dock att lämna in tester och sjukvård- och omsorgspersonal kan hämta tester. Utlämningarna öppnar igen onsdag 19 januari klockan 8.00. 

Funktionsnedsättning hos barn

Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning

Barn med en eller flera funktionsnedsättningar har rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste du som vårdnadshavare söka själv.

I denna artikel får du veta vilka typer av stöd som du och ditt barn kan få från samhället. Stöden förklaras utifrån vad lagarna säger.

Den som behöver stödinsatsen söker själv om hen är 15 år eller äldre. Det kan ske muntligt eller skriftligt. Om barnet är under 15 år eller uppenbart inte kan ansöka själv är det en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare som ansöker om stöd.

Till toppen av sidan