Suomeksi/Finska

Säädökset ja oikeudet

Regler och rättigheter - finska

Current articles

Visa innehåll som:
Sinulle, joka puhut vähemmistökieltäDu som talar ett minoritetsspråk - finska

Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on joissain tapauksissa oikeus käyttää äidinkieltäsi hoivapalvelusektorilla. Seuraavassa kerromme eri tilanteita koskevista säännöistä.

Hammashuollon erityistukiSärskilt tandvårdsbidrag - finska
Hoitopaikan valintaVälja vårdmottagning - finska

Avohoitoa tarvitessa saa itse valita avohoitoa antavan terveyskeskuksen tai vastaanoton. Avohoitopaikan saa valita mistä tahansa Ruotsissa.

HoitovalintajärjestelmäHälsoval Västerbotten - finska

Voit päättää itse, minkä terveyskeskuksen piiriin haluat kuulua.

Jos et ole tyytyväinen hoitoonOm du inte är nöjd med vården - finska

Jos sinulla potilaana tai lähiomaisella on huomautettavaa hoidosta, siitä, miten sinua hoidettu tai kuinka hoito ei ole toiminut odotetusti, on tärkeää, että asia tuodaan esille. Sinun näkemyksesi tekee terveydenhuollosta turvallisempaa.

LäheteRemiss - finska

Joskus tarvitaan hoitoa muulta vastaanotolta kuin siltä, jonne on hakeuduttu. Sinne pääseminen saattaa vaatia lähetettä.

Lääkkeet ja lääkeluetteloLäkemedel och medicinlista - finska
PotilaskertomusPatientjournalen - finska

Kun haet ja saat hoitoa, siitä tulee merkintä potilaskertomukseen. Potilaskertomuksen ensisijaisena tarkoituksena on, että hoitava henkilökunta dokumentoi hoitosi. Siitä tulee tietolähde esimerkiksi saamaasi hoitoon. Potilaskertomus voi myös auttaa sinua osallistumaan enemmän hoitoosi.

PotilaslakiPatientlagen - finska

Potilaslaki on laadittu potilaita varten. Potilaslain mukaan sinulle tulee antaa tietoa sairaudestasi ja siihen saatavilla olevista hoitovaihtoehdoista. Näin voit itse osallistua hoitoasi koskeviin päätöksiin. Sinulle tulee antaa tietoa myös siitä, missä tarvitsemaasi hoitoa on tarjolla.

PotilasmaksutPatientavgifter - finska

Ruotsin terveydenhuolto rahoitetaan suurelta osin alueiden ja kuntien verotuloista. Maksu, jonka maksat esimerkiksi lääkärikäynnistä, on vain pieni osa todellisista kuluista.

SairasmatkakorvausSjukresor - finska

Sairasmatka on matka kodin ja hoitopaikan välillä. Kyseessä voi olla esimerkiksi käynti lääkärin, hammaslääkärin, sosiaalityöntekijän, lääkintävoimistelijan tai fysioterapeutin vastaanotolla. Matka voidaan tehdä esimerkiksi linja-autolla, junalla tai omalla autolla. On potilaan omalla vastuulla järjestää matkat etukäteen varatulle vastaanotolle. Jos et terveyssyistä voi matkustaa joukkoliikenteellä tai omalla autolla, sinulla saattaa olla oikeus saada korvausta taksilla tehdyistä sairasmatkoista. Tarvitset tällöin todistuksen sinua hoitaneelta taholta.

Tilan uudelleenarviointi, toisen lääkärin lausuntoNy medicinsk bedömning, second opinion - finska

Jos lääkäri toteaa sairauden, jonka johdosta potilaan edessä on vaikeita terveydentilaa koskevia päätöksiä, hänellä saattaa olla oikeus uuteen, toisen lääkärin tekemään tilan uudelleenarviointiin (nk. second opinion). Tilan uudelleenarvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon.

Toimintarajoitteisen henkilön hammashuollon tukiTandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning - finska
Tulkkaus muille kielilleTolkning till andra språk - finska

Ruotsia puhumattomalla on oikeus tulkkiin tavatessaan lääkärin tai jonkun muun hoitohenkilön tai hammashuollossa työskentelevän. Hoitohenkilöstö voi useimmissa tapauksissa varata tulkin. Tulkkaustarpeesta ilmoitetaan käyntiaikaa varatessa.

Vaitiolovelvollisuus ja salassapitoTystnadsplikt och sekretess - finska

Hoitoon hakeuduttaessa on tärkeää, että jokainen tuntee luottamusta hoitohenkilökuntaa kohtaan. Luottamus on tärkeää, jotta potilas uskaltaa avoimesti kertoa vaivoistaan ja oireistaan ja voi saada tarvitsemansa avun. Sen vuoksi kaikki terveyden- ja sairaanhoidossa työskentelevät ovat vaitiolovelvollisia.

Valmistaudu käyntiin lääkärin vastaanotolla - 10 vihjeen avullaFörbered ditt läkarbesök – tio tips - finska

Valmistautuminen auttaa hoitoon osallistumisessa ja yksilöllisessä tarveperustaisessa toteutuksessa yhdessä hoitohenkilöstön kanssa. Turvallinen ja riskitön hoito perustuu potilaan ja hoitohenkilöstön väliseen toimivaan keskusteluyhteyteen.

Vammaisuus ja toimintarajoitteetFunktionsnedsättning och funktionshinder - finska

Vamma voi olla enemmän tai vähemmän toimintakykyä rajoittava, riippuen asuinympäristöstäsi. Vammaiset voivat saada kuntoutusta, jotta voivat hallita jokapäiväistä elämäänsä niin pitkälle kuin mahdollista.

Video: Hoitopaikan valintaFilm: Välja vårdmottagning - finska
Video: Kuka voi lukea potilastietojani?Film: Vem kan läsa min journal? - finska
Video: Kuunnellaanko minua lääkärin vastaanotolla?Film: Kan jag vara med och bestämma hos doktorn? - finska
Video: Mihin otan yhteyttä, kun sairastun?Film: Vem kontaktar jag när jag är sjuk? - finska
Video: Voinko itse valita hoidon?Film: Får jag välja behandling? - finska
Video: Voinko saada apua hoitokontaktien ylläpitämisessä?Film: Kan jag få hjälp att hålla reda på mina vårdkontakter? - finska
Video: Voinko vaikuttaa saamaani hoitoon?Film: Kan jag påverka vilken vård jag får? - finska
To the top of the page