Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Säädökset ja oikeudet

Jos et ole tyytyväinen hoitoon

Om du inte är nöjd med vården - finskaThe content concerns Västerbotten

Jos sinulla potilaana tai lähiomaisella on huomautettavaa hoidosta, siitä, miten sinua hoidettu tai kuinka hoito ei ole toiminut odotetusti, on tärkeää, että asia tuodaan esille. Sinun näkemyksesi tekee terveydenhuollosta turvallisempaa.

Läs texten på svenska här.

Ensisijaisesti sinun tulee aina kääntyä suoraan hoitohenkilökunnan tai liiketoiminnasta vastaavan esimiehen puoleen. Silloin asiat, jotka eivät toimi, on mahdollista korjata ja parantaa toimintaa tulevaisuudessa.

Voit ottaa yhteyttä suoraan sinua hoitaneeseen yksikköön tai täyttää lomakkeen verkossa (ruotsiksi).

Patientnämnden (Potilasasiamies)

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos haluat tukea, kun sinulla on huomautettavaa tai haluat valittaa hoidosta. Potilasasiamies voi auttaa sinua tekemään valituksesi ja varmistaa, että saat vastauksen. Potilasasiamies pyrkii ratkaisemaan ongelman. Se ei ota kantaa lääketieteellisiin kysymyksiin eikä sillä ole kurinpitovaltaa.

Puhelin: 090-785 00 00 vaihde
Kirjaudu sisään osoitteeseen 1177.se ottaaksesi yhteyttä potilasasiamieheen verkon kautta.

Sähköposti: patientnamnden@regionvasterbotten.se

Postiosoite:
Patientnämnden
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos, IVO

Jos koet, että joku on kärsinyt tai on ollut alttiina vakavalle terveydenhuollon vahingolle, voit olla yhteydessä Hoidon ja hoivan tarkastuslaitokseen (Inspektionen för vård och omsorg, IVO).

Korvaus hoitovirheistä

Jos olet saanut hoidosta vammoja, jotka olisi voinut välttää, voit saada korvauksia kärsimyksestä, lisäkustannuksista, tai pysyvästä toiminnanrajoitteesta, niin kutsutusta vammasta. Sitä säädellään potilaskorvauslaissa. Sen vuoksi kaikilla terveydenhuollon tarjoajilla ja lääkeyrityksillä on oltava potilasvakuutus.

Voit saada korvausta tutkimuksesta tai hoidosta aiheutuneista vahingoista – vaikka et tarkasti voi määrittää, kuka on vastuussa.

Syynä voi olla laitevika, virheellinen diagnoosi tai lääkemääräys, tai että saat infektion tai joudut onnettomuuteen.

Joskus vammoilta tai komplikaatioilta ei voida välttyä. Silloin et saa korvauksia. Sama  pätee myös, jos saat haittavaikutuksen oikein määrätystä lääkeaineesta tai infektion omista bakteereistasi.

Vahinkoraportti ja tutkimus

Saadaksesi korvauksen, sinun tulee raportoida vammasta Patientförsäkringen Löf:lle (potilasvakuutusyritys) itsenäisesti tai hoitohenkilökunnan avustuksella.Voit tehdä ilmoituksesi digitaalisesti Patientförsäkringen Löf:in verkkosivustolla, osoitteessa lof.se. Digitaalinen ilmoitus on mahdollista tehdä vain ruotsinkielellä. 

Voit myös tehdä ilmoituksen erityisellä lomakkeella. Lomakkeet ovat saatavilla ruotsiksi ja englanniksi ja ne löytyvät verkkosivuilta. Tietoa suomeksi Patientförsäkringen Löf:stä löytyy osoitteesta www.lof.se/other-languages.

Jos olet vahingoittunut ennen vuotta 2015 ja vamma on huomattava sekä mahdollisesti liittyy hoitoon, tulee sinun ilmoittaa siitä kolmen vuoden kuluessa.

Vuodesta 2015 lähtien aiheutuneet vammat on ilmoitettava 10 vuoden kuluessa.

Yksityiset lääkärit ja hammaslääkärit ovat yksityisten vakuutusyhtiöiden vakuuttamia ja heidän on annettava tieto minkä vakuutusyhtiön kanssa he ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

To the top of the page