Säädökset ja oikeudet

Potilasmaksut

Patientavgifter - finskaThe content concerns Västerbotten

Ruotsin terveydenhuolto rahoitetaan suurelta osin alueiden ja kuntien verotuloista. Maksu, jonka maksat esimerkiksi lääkärikäynnistä, on vain pieni osa todellisista kuluista.

Maksukatto

Avohoidon maksukaton ansiosta maksat 12 kuukauden ajalta korkeintaan 1 400 kruunua potilasmaksuja. Kun 1 400 kruunun raja on tullut täyteen, saat ilmaiskortin, joka on voimassa 12 kuukauden jakson loppuun.

Maksukatto ei kata esimerkiksi

 • sairaalahoidon vuorokausimaksuja
 • rokotuksia
 • muuta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, kuten aortan seulontaa miehille
 • maksuja peruuttamatta jätetystä käynnistä
 • kustannuksia potilaskertomuksesi kopiosta.

Terveydenhuollon maksukatto ei useimmiten koske hammashoitoa. Mutta jos tarvitset merkittävää ja pitkäkestoista henkilökohtaista hoitoa, terveydenhuollon maksukatto saattaa koskea myös hammashoitoa. 

Reseptilääkkeille on oma erityinen maksukattonsa.

Käynnit, jotka maksavat 300 kruunua

20 vuotta täytettyäsi maksat 300 kruunua seuraavista käynneistä ja toimenpiteistä:

 • Käynti lääkärillä, sairaanhoitajalla, työterapeutilla, kuraattorilla, ravitsemusterapeutilla, fysioterapeutilla, psykologilla ja muulla terveydenhuollon asiantuntijalla. Maksu koskee sekä vastaanotto- että kotikäyntejä.
 • Käynti yksityisellä lääkärillä, fysioterapeutilla tai psykoterapeutilla, jolla on sopimus alueen kanssa.
 • Näytteenotto lukuun ottamatta laboratoriotutkimuksia, jotka tehdään samana päivänä hoitokäynnin kanssa.
 • Röntgentutkimus tai kliininen fysiologinen tai kliininen neurofysiologinen tutkimus.
 • Apuvälineiden kokeileminen ja mukauttaminen.
 • Aortan seulonta miehille.
 • Terveystarkastus (VHU) henkilöille, joka täyttävät 40, 50 tai 60 vuotta.

24 vuotta täytettyäsi maksat 300 kruunua seuraavista käynneistä ja toimenpiteistä:

 • käynti suuhygienistillä, hammaslääkärillä tai erikoishammaslääkärillä välttämätöntä hammashoitoa ja sairaudenhoidon osana toteutettavaa hammashoitoa varten. Koskee myös henkilöitä, joilla on tiettyjä sairauksia tai toimintarajoitteita.

Etäkäynnin hinta on 200 kruunua

Etäkäynti, esimerkiksi videopuhelun muodossa tai puhelimitse toteutettu hoitokäynti, maksaa 200 kruunua. Sama summa koskee myös internetin välityksellä toteutettavaa hoitoa, kuten kognitiivista käyttäytymisterapiaa (KBT).

Ilmaiset käynnit ja palvelut

 • Lasten ja nuorten terveydenhoito 19 vuoden ikään asti.
 • Lasten ja nuorten hammashoito siihen vuoteen saakka, kun täytät 23 vuotta.
 • Yli 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien vastaanottokäynnit.
 • Neuvolan ja kätilön vastaanotto.
 • Erikoisäitiysterveydenhoito.
 • Nuorisovastaanottokäynnit.
 • Tarkastus ja hoito, joka vähentää yleisvaarallisten tartuntatautien leviämisen riskiä, kuten esimerkiksi klamydiatesti.
 • Gynekologinen solunäyte.
 • Jos hakeudut terveyskeskukseen mielenterveysongelmien vuoksi ja olet 22-vuotias tai nuorempi.
 • 40–74-vuotiaiden naisten mammografiaseulonta.
 • Lääkemääräys, joka ei liity käyntiin alueen terveydenhuollossa tai yksityisellä hoidontarjoajalla, jolla on sopimus alueen kanssa.
 • Laboratoriotutkimus lääkärin vastaanoton yhteydessä saman päivän aikana.
 • Akuutti lähete erikoislääkärin vastaanotolle.
 • Röntgentutkimus tai kliininen fysiologinen ja kliininen neurofysiologinen tutkimus sairaalaosastolla ollessasi, hakeutuessasi ensiapuun tai muun akuutin käynnin yhteydessä.
 • Kotikäynti terveydenhuollon henkilöstön aloitteesta.
 • Kotikäynti, reseptin määräys ja reseptin uusiminen kuntien erityisasuntomuodoissa.
 • Alueen kotihoidon henkilökunnan käynti.
 • Suun terveyden arviointi kotona, jos sinulla on oikeus välttämättömään hammashoitoon.
 • Erityinen kotisairaanhoito (AHS).
 • Tablettidosetin täyttö.
 • Psyykelääkkeen pistäminen.
 • Haavanhoitotuotteet potilaille, joiden arvioidaan tarvitsevan hoitoa vähintään kolmen kuukauden ajan.
 • Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki lapsille, nuorille sekä aikuisille, jotka kuuluvat eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta säätävän lain piiriin (LSS).
 • Liikunta- ja puhekyvyn toimintaterapia.

Jos et saavu varatulle vastaanotolle

Jos jätät saapumatta sinulle varatulle vastaanotolle, etkä ole perunut käyntiä etukäteen, peruuttamatta jätetystä käyntiajasta peritään 300 kruunun maksu. Jos jätät saapumatta julkisen hammashoitolan vastaanotolle, maksu on 500 kruunua. Summaan lisätään 50 kruunun hallinnollinen maksu. Kun potilas on lapsi tai nuori, tämän huoltaja on velvoitettu maksamaan maksun.

Jos joudut odottamaan yli 30 minuuttia

Sinulla on oikeus saada potilasmaksusi takaisin, jos olet varannut vastaanottoajan, joka viivästyy 30 minuuttia ilman, että tilanteelle on annettu mitään selitystä. Pyydä hyvitystä vierailun aikana.

Myöhässä peruutettu vastaanottokäynti

Jos terveydenhuollon palveluntarjoaja peruuttaa varatun vastaanottoajan niin lyhyellä varoitusajalla, että sinulle on koitunut henkilökohtaisia kuluja käynnistä, voit vaatia kuluista korvausta. Kyseessä voi olla esimerkiksi menetetty työtulo tai matkakulut. Vastaanottohenkilökunta opastaa sinua korvausvaatimuksen tekemisessä.

Jos perut sinulle varatun vastaanottoajan alle 24 tuntia ennen varattua aikaa, joudut maksamaan käynnistä normaalisti.

Rokotukset

Rokotuskäynnin hinta on 300 kruunua sekä rokotteen kustannukset. Poikkeuksena ovat lasten terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluvat rokotteet sekä tietyt muut rokotteet, kuten influenssarokote, joissa sovelletaan muita maksuperiaatteita.

Apuvälineet

Apuvälineen sovitus- tai muokkaamiskäynti maksaa 300 kruunua. Joistakin apuvälineistä maksetaan lisäksi erillinen maksu. Apuvälineitä luovuttava taho kertoo, mitkä apuvälineet ovat maksullisia. Apuvälineen voi luovuttaa esimerkiksi työterapeutti, näköpedagogi tai fysioterapeutti riippuen siitä, millaisesta apuvälineestä on kyse. Alle 20-vuotiaille lapsille ja nuorille apuvälineet ovat maksuttomia.

Kiireelliset reseptit

Jos sinulla ei ole tarvetta tavata hoitohenkilökuntaa henkilökohtaisesti, reseptin uusiminen laatiminen on maksutonta.

Jos tarvitset reseptin samana päivänä, sinun täytyy maksaa asiakirjasta vastaanottomaksun verran. Tämä summa on 300 kruunua kaikenikäisille. Avohoidon maksukatto ei päde tähän maksuun.

Todistus voi maksaa enemmän

Tietyt todistukset eivät kuulu tuen piiriin. Tällaisia todistuksia ovat muun muassa todistus kuljetuspalvelua varten tai sairaustodistus ulkomaanmatkan perumista varten. Tämä tarkoittaa, että maksat todistuksesta enemmän kuin mitä itse hoitokäynti maksaa. Monet tuen piiriin kuulumattomista todistuksista maksavat 1 250 kruunua sisältäen arvonlisäveron. Terveydenhuollon henkilökunta kertoo, mitä pyytämäsi todistus maksaa.

Sairaalahoidon maksut

Jos joudut sairaalaan Västerbottenissa, sairaalahoidon vuorokausimaksu on 130 kruunua.

Synnytysosastolla yöpyvä kumppani maksaa 350 kruunua.

Alueella on maksukatto, jonka ansiosta maksat korkeintaan 1 200 kruunua kultakin 30 päivää kestävältä sairaalahoitojaksolta.

Jos olet alle 40-vuotias ja sinulla on toiminta- tai sairauskorvaus, maksat 65 kruunua vuorokaudelta. Maksua ei peritä alle 20-vuotiailta lapsilta ja nuorilta.

Henkilön, joka on pidätetty tai joka saa hoitoa yleisvaaralliseen tartuntatautiin infektiolain mukaisesti, ei tarvitse maksaa hoitomaksua.

Maksut muiden maiden kansalaisille

Jos olet kotoisin toisesta EU-maasta, ETA-maasta tai Sveitsistä, sinulla on oltava eurooppalainen sairausvakuutuskortti, ns. EU-kortti, jotta voit saada kiireellistä hoitoa tavallisella potilasmaksulla. Jos sinulla ei ole EU-korttia, joudut maksamaan kaikki hoitokustannukset itse.

Jos haet kiireetöntä hoitoa ajanvarauksella, sinulla tulee olla todistus siitä, että kotimaasi maksaa hoidon. Jos todistusta ei ole, joko sinä tai vakuutusyhtiösi maksatte hoitokustannukset kokonaisuudessaan.

Jos hakeudut hoitoon Ruotsissa, sinulla on mahdollisuus saada korvausta jälkikäteen asuinmaastasi edellyttäen, että tämä maa on EU- tai ETA-maa. Jos tulet jostakin muusta maasta kuin EU- tai ETA-maasta tai Sveitsistä, sinun on lähes poikkeuksetta maksettava kaikki hoitokustannukset itse, olipa kyseessä sitten akuutti tai suunniteltu hoito.

Maksa kortilla, laskulla tai suoraveloituksella

Voit maksaa potilasmaksut kortilla, laskulla ilman lisämaksua tai suoraveloituksella. Jos mikään näistä vaihtoehdoista ei ole sinulle mahdollinen, voit maksaa myös käteisellä.

Kuinka käytän suoraveloitusta?

Saat suoraveloitusvaihtoehdon käyttöösi täyttämällä ja allekirjoittamalla lomakkeen, jolla annat myöntymyksesi suoraveloituksen käyttöön. Lomake on saatavilla vain ruotsiksi. Voit saada lomakkeen kolmella tavalla:

 1. Voit ladata sen osoitteesta 1177.se (ruotsiksi)
 2. Voit tilata sen sähköpostitse osoitteesta: kundfakturafragor@regionvasterbotten.se
 3. Voit tilata lomakkeen puhelimitse alueen asiakaslaskutusosastolta. Puhelin: 090-785 00 00 (vaihde).

Lähetä täytetty ja allekirjoitettu lomake osoitteeseen:

Region Västerbotten
Ekonomistaben, kundfakturering
901 89 Umeå

To the top of the page