Säädökset ja oikeudet

Potilaskertomus

Patientjournalen - finskaThe content concerns Västerbotten

Kun haet ja saat hoitoa, siitä tulee merkintä potilaskertomukseen. Potilaskertomuksen ensisijaisena tarkoituksena on, että hoitava henkilökunta dokumentoi hoitosi. Siitä tulee tietolähde esimerkiksi saamaasi hoitoon. Potilaskertomus voi myös auttaa sinua osallistumaan enemmän hoitoosi.

Läs texten på svenska här

Potilaskertomus on myös tärkeä, jos

  • Siulla on huomautettavaa hoidosta ja haluat asiaa tutkittavan.
  • Se on tarpeen hoitotoiminnan seurannassa ja kehittämisessä.
  • Sitä tietyin edellytyksin käytetään tutkimuksissa.

Kaikkien terveydenhuollon rekisteröityjen henkilöiden on kirjattava arviointinsa, toimensa ja vastaavat potilaskertomukseen. Jopa osan rekisteröimättömistä ammattiryhmistä on kirjattava potilaskertomusta. Näitä ovat esimerkiksi kuraattorit ja rekisteröityä henkilöstöä avustava henkilöstö.

Lue potilaskertomuksesi netissä

Jos sinua on hoidettu Västerbottenin läänin maakäräjien alueella, voit lukea potilaskertomuksesi netissä. Voit tehdä sen kirjautumalla sisään e-ID:llä osoitteeseen 1177.se.

Kertomuksesta voi lukea terveydenhuollon henkilöstön tekemät merkinnät hoitokäynneistä, sairaalahoidosta ja puhelinkontakteista hoitohenkilöstön kanssa. Pitkällä aikavälillä on myös mahdollista nähdä lähetteet ja lukea koetulokset.

Tänä päivänä voit lukea potilaskertomuksesi vuodesta 2001 eteenpäin netissä. Sitä vanhemmat tiedot ovat paperimuodossa. E-palvelussa ei myöskään näy oikeuspsykiatrian, aikuisten psykiatrian, lasten ja nuorten psykiatrian, kliinisen genetiikan, lasten ja nuorten kuntoutuksen ja nuorisovastaanottojen merkintöjä.

Potilaskertomuksesi paperimuodossa

Jos haluat lukea potilaskertomuksesi paperilla, käänny sinua hoitaneen paikan puoleen. Voit soittaa tai kirjoittaa ja pyytää, että saat lukea potilaskertomuksestasi hoitohenkilökunnan merkinnät hoidostasi. He ovat velvollisia antamaan vastauksen niin pian kuin mahdollista. Jos vastaus viipyy, voit kääntyä käyttöpäällikön puoleen.

Kun potilaskertomusta ei anneta

Terveydenhuollossa arvioidaan aina yksilöllisesti, annetaanko potilaskertomus. Antaminen voidaan esimerkiksi kieltää, jos vastaava lääkäri arvioi, että on olemassa vahvoja lääketieteellisiä syitä, miksi et saa lukea tietoja. Näin tapahtuu erittäin harvoin ja silloin se liittyy useimmiten psykiatriseen hoitoon.

Potilaskertomus suojataan

Vain sinua hoitavalla henkilöstöllä tai henkilökunnalla, joka muista syistä tarvitsee tietoja työssään terveydenhuollossa, on oikeus lukea potilastietojasi.

Joka kerran, kun hoitohenkilö katsoo potilaskertomusta, siitä tulee merkintä. Sinulla on oikeus tietää, jos ja milloin potilastietojasi on luettu. Saadaksesi tietää missä yhteydessä joku on katsonut tietojasi, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen paikkaan ja pyydä niin kutsuttu ote lokista. Lokitiedot on muokattava niin, että näet helposti mikä hoitoyksikkö on tutkinut tietoja ja milloin se on tapahtunut.

Yhdenmukainen kirjaaminen

Yhdenmukaisen kirjaamisen ansiosta eri terveydenhuollon tarjoajat, kuten maakäräjät ja yksityinen terveydenhuollon tarjoaja, jakavat potilastietoja toistensa kanssa. Jos saat hoitoa uudelta hoidontarjoajalta, henkilökunta voi esimerkiksi nähdä aiemmat koetulokset, lääkkeet ja hoidot. Hoitohenkilökunnan tulee ilmoittaa sinulle, jos terveydenhuollon tarjoaja jakaa potilaskertomuksesi tiedot muiden kanssa. Sinulla on oikeus kieltäytyä tietojen jakamisesta muille terveydenhuollon tarjoajille.

Jos hoidontarjoaja haluaa hakea potilastietoja toiselta hoidontarjoajalta, sinulta pyydetään hyväksyntää.

Västerbottenin läänin maakäräjät jakavat potilaskertomuksen:

  • Västerbottenin alueella olevien valittavien yksityisten terveyskeskusten kanssa.
  • Norrbottenin, Jämtlandin ja Västernorrlandin röntgenosastojen kanssa.
  • Uumajassa sijaitsevan Axlagårdenin kanssa.
  • Uumajan saarella sijaitsevan Iholääkärin kanssa.
  • Nationell patientöversikt, NPÖ, on valtakunnallinen palvelu, jonka avulla pätevät terveydenhuollon ammattilaiset voivat saada potilaan suostumuksella potilaskertomusmerkintöjä, jotka on rekisteröity muille maakäräjille, kunnille tai yksityisille terveydenhuollon tarjoajille.

Jos haluat estää tietoa

Jos haluat estää potilastietojen näyttämisen muille terveydenhuollon tarjoajille tai muille terveydenhuollon tarjoajien klinikoille, voit tulostaa ja täyttää estolomakkeen osoitteesta Din journal.

Jos estät tietosi muilta terveydenhuollon tarjoajilta, he eivät pääse tietoihin. Sinun täytyy itse kertoa uusille hoitokontakteille tarvittavat tiedot. Esto voi tarkoittaa, että terveydenhuollon henkilökunta ei saa kattavaa kuvaa. Se voi vaarantaa potilasturvallisuuden ja vaikuttaa saamasi hoidon onnistumiseen.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat tietyin edellytyksin käyttää tietoja rajoitetusti ilman lupaa. Esimerkiksi jos olet tajuttomana.

To the top of the page