Säädökset ja oikeudet

Vammaisuus ja toimintarajoitteet

Funktionsnedsättning och funktionshinder - finskaThe content concerns Västerbotten

Vamma voi olla enemmän tai vähemmän toimintakykyä rajoittava, riippuen asuinympäristöstäsi. Vammaiset voivat saada kuntoutusta, jotta voivat hallita jokapäiväistä elämäänsä niin pitkälle kuin mahdollista.

Läs texten på svenska här

Tarpeistasi riippuen voit saada kuntoutustukea omasta terveyskeskuksestasi tai paikallisesta sairaalastasi, kunnastasi tai maakäräjien erikoishoitoyksiköistä.

Kuntoutuksessa on myös mahdollisuus kokeilla apuvälineitä, jotka helpottavat jokapäiväistä elämää ja lisäävät itsenäisen elämän mahdollisuutta.

Saadaksesi tukea kouluun, asunnon mukauttamiseen, vanhusten hoitoon ja vammaispalveluihin, käänny kunnan puoleen. Kun asia koskee eläkettä tai sairasetuuksia, ota yhteyttä Försäkringskassaan.

Koordinoitu yksilöllinen suunnitelma

Usein viranomaisten on tehtävä yhteistyötä, että varmistetaan pyrkimysten ja suunnitelmien hyvä toiminta. Tämä voi tarkoittaa maakäräjien ja kunnan toiminnan koordinointia.

Jos mukana on useita viranomaisia, on sinulla oikeus saada yksilöllisesti laadittu toimintasuunnitelma. Suunnitelma kehitetään yhdessä kanssasi tai edustajasi kanssa, jos et voi itse osallistua.

LSS – oikeuksia koskeva laki

Laki tuesta ja palveluista tietyille vammaisille, LLS, on myös niin kutsuttu oikeuslaki. Tämä tarkoittaa, että voit mennä oikeuteen saadaksesi lain edellyttämät palvelut.

Laki on tarkoitettu ihmisille, joilla on laaja-alaisia tarpeita vammansa perusteella, jotta he saavat tarvittavan tuen elääkseen niin itsenäisesti kuin mahdollista.

Voit hakea LSS-lain mukaista tukea itse tai sitä voi hakea joku, joka edustaa sinua.

Kuntoutustukea haetaan useimmiten omasta kunnasta. Maakäräjien vamma- ja kuntoutusasiamies vastaa palveluneuvonnasta ja muusta henkilökohtaisesta tuesta. Jos sinulle on myönnetty LSS:n mukaisia toimia, on sinulla mahdollisuus pyytää henkilökohtainen suunnitelma. Useimmissa kunnissa ja maakäräjillä on erityinen LSS-asiamies, jonka puoleen voit kääntyä kysymyksiin liittyen.

Västerbottenin läänin LSS-asiamies on tavoitettavissa puhelimitse numerosta +46 (0)90-785 71 31 tai sähköpostitse osoitteesta habiliteringscentrum@regionvasterbotten.se

Etsi ja vertaile apuvälineitä

Voit osallistua paremmin, kun saat apuvälineen. Selvitä mitä apuvälineitä on saatavilla Västerbottenissa ja vertaile niitä toisiinsa. Voit sitten lääkärisi kanssa yhdessä löytää apuvälineen sinulle.

Hjälpmedel (apuvälineitä)

To the top of the page