BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

Röntgen av njurar och urinledare på barn, urografi

Att röntga njurar och urinledare tar mellan 30 och 60 minuter. Du som närstående kan vara med hela undersökningen.

Behöver barnet förbereda sig?

Förberedelserna för den här undersökningen kan skilja sig åt lite beroende på var i landet barnet ska undersökas. I den här texten berättar vi hur det vanligtvis går till.

Försök gärna få ditt barn att kissa före undersökningen.

Det är viktigt att röntgenbilderna blir så tydliga som möjligt. En del röntgenmottagningar har därför som rutin att barnets tarm behöver tömmas hemma dagen före undersökningen med hjälp av ett klysmalavemang. Klysma finns att köpa receptfritt på ett apotek och ser ut som en tandkrämstub med lång pip. Tuben innehåller en vätska som man tömmer in i ändtarmen. Vätskan rengör tarmen och stimulerar den så att barnet behöver bajsa.

En del röntgenmottagningar har tagit bort kravet på lavemang eftersom de tycker att bilderna blir tydliga ändå.

Du får mer detaljerad information från sjukhuset om vad som gäller för just ditt barn. Då får du även veta om hen kan äta och dricka före undersökningen.

Barnet får kontrast genom en plastslang

På röntgenavdelningen behöver barnet få kontrastmedel. Medlet är en vätska som gör att organen som röntgas syns tydligare på röntgenbilderna. Kontrastmedel tas inte upp i kroppen och är inte skadligt.

Medlet sprutas in i blodet genom en venkateteri armen eller på handen. En venkateter är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl med hjälp av en nål som sedan tas bort.

En timme före röntgenundersökningen får barnet en bedövningssalva eller ett bedövningsplåster där venkatetern ska sitta och medlet sprutas in. Salvan ges på röntgenavdelningen.

Hur går undersökningen till?

Röntgenundersökning av njurar och urinledare kallas urografi. Vilken typ av urografi som görs kan skilja sig mellan olika röntgenmottagningar. Urografi med hjälp av datortomografi blir allt vanligare eftersom den tekniken visar mer detaljer. Datortomografi kallas även skiktröntgen, DT eller CT.

Urografi med traditionell röntgenteknik görs mer sällan i dag. 

Undersökningen börjar med att barnet får kontrastmedel genom venkatetern som sitter i armen eller på handen. Sedan skiljer sig undersökningen åt beroende på vilken typ av urografi som görs.

Urografi med datortomografi

Barnet får lägga sig på ett undersökningsbord. Tjocka kläder och kläder med dragkedja kan vara i vägen för kameran, så de tas oftast bort eller viks undan.

Sedan sprutar en röntgensjuksköterska in kontrastmedel genom barnets venkateter.

Barnet rullas sedan fram och tillbaka genom en stor kamera som är formad som en ring. Kameran brummar lite och tar bilder över hela magen. Njurar, urinledare och urinblåsan undersöks.

Barnet får ligga på undersökningsbordet ungefär 30 minuter.

Urografi med traditionell röntgenteknik

Även vid urografi med vanlig röntgenteknik får barnet ligga med bar överkropp på ett undersökningsbord. Kameran är ovanför barnet.

Efter en stund får barnet kontrastmedel genom venkatetern. Med några minuters mellanrum tas sedan röntgenbilder över njurarna och nedre delen av magen.

Barnet får ligga på undersökningsbordet ungefär 30 minuter.

Undersökningen tar max 60 minuter

Hela undersökningen tar mellan 30 och 60 minuter och gör inte ont. En del barn tycker däremot det är jobbigt när venkatetern förs in.

Du som närstående kan vara med hela tiden. Det finns skyddsförkläde att låna.

Om det är möjligt, lämna syskon hemma.

Se till att förstå

De flesta barn brukar bli lugnade av att få veta vad som ska hända. Ju äldre ditt barn är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. Därför är det viktigt att du och barnet förstår informationen ni får av vårdpersonalen. De ska anpassa informationen efter barnets ålder och mognad.

Ni har rätt till tolkhjälp

Ställ frågor till vårdpersonalen om det är något ni inte förstår. Ni kan också be att få informationen nedskriven för att läsa den i lugn och ro. Ni har även rätt till tolkning till andra språk eller tolkhjälp om någon har hörsel- eller synnedsättning.

Vad kan undersökningen visa?

En urografi kan till exempel vara till hjälp för barn som har skadat njurarna eller fått en njurinfektion. Undersökningen kan till exempel visa njurarnas storlek, form och om de är skadade.

En undersökning kan även visa om urinen som samlas i njurbäckenet rinner vidare ner i urinledarna som den ska.

Hur mår barnet efteråt?

Barn som röntgas med hjälp av urografi brukar må som vanligt efteråt. Försök gärna få ditt barn att dricka lite extra under dagen så att kontrastmedlet sköljs ur kroppen när hen kissar. 

Hur får jag reda på undersökningsresultatet?

Efter undersökningen analyserar en röntgenläkare bilderna. Läkaren skickar sedan svaret till den läkare som bestämde att barnet skulle undersökas. Det brukar ta en vecka men ibland får ni svar tidigare än så.

Är det farligt för barn att röntgas?

En röntgenundersökning kan vara till stor nytta för att ställa diagnos och behandla olika skador och sjukdomar. Vid varje undersökning går röntgenstrålar genom kroppen, men stråldosen ska anpassas så att den blir så liten som möjligt. Personalen tar hänsyn till barnets ålder och skyddar ibland delar av kroppen som inte behöver utsättas för onödig strålning.

Nyttan av röntgenundersökningen ska alltid vara mycket större än den eventuella risken för skador, oavsett om barnet behöver röntgas någon enstaka gång eller många gånger. Därför behöver du inte oroa dig för strålningen.

Hur stor stråldos barnet får i sig beror på vilket organ som ska röntgas. Röntgen av tänder, en arm eller lungorna ger väldigt små stråldoser, medan till exempel datortomografi av huvudet ger lite mer stråldos.

Du som följer med vid undersökningen kan låna ett skyddsförkläde så att du inte utsätts för onödig strålning. Berätta för personalen om du är gravid.

Till toppen av sidan