Fler behandlingar

Bukhinnedialys – peritonealdialys

Du kan få behandling med dialys när dina njurar inte fungerar som de ska. Vid bukhinnedialys renas blodet med hjälp av kroppens egen bukhinna som filter. Du kan ofta sköta behandlingen hemma eller på jobbet. Du kan också få hjälp av utbildad hemtjänstpersonal.

Du mår ofta bättre efter en till två veckor. Många behöver dialys resten av livet eller tills en njurtransplantation blir möjlig. Du kan behöva dialys en kortare tid vid tillfällig njursvikt.

Det finns två former av dialys. Den ena är bukhinnedialys, som också kallas peritonealdialys eller påsdialys. Den andra är bloddialys, som också kallas hemodialys.

Till toppen av sidan