Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel för huden

Läkemedel för huden är sådana läkemedel som du använder för att behandla olika besvär i huden och hårbottnen.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Till toppen av sidan