Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid höga halter av blodfetter

Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. Alltför höga halter av skadliga blodfetter kan leda till så kallad åderförfettning, vilket ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med läkemedelsbehandling är att minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Det här är de blodfetter som påverkas av läkemedel:

  • LDL, som brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som framför allt orsakar åderförfettning.
  • HDL, som brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.
  • Triglycerider, som också kan bidra till åderförfettning och öka risken för att blodproppar ska bildas.

Läs mer om höga halter av blodfetter.

Vem behöver behandling?

Blodfettsänkande läkemedel gör mest nytta för personer som redan har fått någon hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke. Du blir nästan alltid erbjuden läkemedelsbehandling om du exempelvis har haft hjärtinfarkt eller stroke eftersom läkemedlen minskar risken för att det ska hända igen.

Det är vanligt att få börja med läkemedel redan när du är ung om du har ärftliga blodfettsrubbningar, som innebär att du löper risk att få hjärtinfarkt i ung ålder.

Det är också vanligt att få behandling om du bedöms ha hög risk för hjärt-kärlsjukdom av andra orsaker som till exempel diabetes, njursjukdom eller högt blodtryck.

Om du inte har några sjukdomar som orsakats av åderförfettning gör läkaren en bedömning av vilken sammanlagd risk du har att få en allvarlig hjärt-kärlsjukdom i framtiden och om nyttan med läkemedelsbehandling är tillräckligt stor. Behandling med blodfettsänkande läkemedel bör pågå i många år för att vara meningsfull. Därför är det också viktigt att du själv kan acceptera att ta läkemedel under lång tid för något som du inte har kännbara besvär av.

Vilka läkemedel används vid höga blodfetter?

Det här är de olika läkemedelsgrupper som används för att reglera blodfetterna:

  • Statiner
  • Resiner
  • Fibrater
  • Kolesterolupptagshämmare
  • Enzymhämmare, även kallade PCSK9-hämmare.

Statiner i första hand

Vilket läkemedel läkaren väljer att skriva ut beror på vilken typ av blodfettsrubbning du har och om du har andra sjukdomar. Statiner är den allra vanligaste läkemedelsgruppen för behandling av höga blodfetter, och brukar fungera bra för de flesta. Undersökningar har visat att statiner kan minska risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke i högre grad än de andra traditionella läkemedelsgrupperna. Det finns även belägg för att statinbehandling kan minska den totala dödligheten något.

Om du inte får tillräcklig effekt av statiner kan du få någon annan typ av blodfettsänkande läkemedel istället, eller så kan du få kombinera en statin med ett annat läkemedel. Detsamma gäller om du får biverkningar av statiner. Att kombinera läkemedel kan vara ett alternativ i stället för att ta en mycket hög dos av en statin. Ett annat alternativ är att byta från en statin till en annan som du kanske tål bättre.

Om du inte kan ta statiner

Ibland är inte statiner en lämplig behandling. Det kan vara om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar. Till exempel kan du få fibrater om du har höga halter triglycerider. Resiner brukar användas vid ärftliga former av blodfettsrubbningar.

En ny typ av blodfettssänkande läkemedel är enzymhämmare som även kallas PCSK9-hämmare och kan ge en tydlig sänkning av LDL-kolesterol. Den här behandlingen får du i form av sprutor. Behandlingen är lämplig om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där det inte är tillräckligt att behandla enbart med statiner eller om du inte tål dessa.

Effekten kontrolleras med blodprov

Du kan behöva behandlas någon eller några månader innan halterna av blodfetter minskar. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten av behandlingen kontrolleras genom ett blodprov.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Du kan själv rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan