NÄR BARN MÅR DÅLIGT

Koncentrationssvårigheter

Det är viktigt att ditt barn får stöd och hjälp om hen har svårt att koncentrera sig. Ett sätt kan vara att få hjälp med planering och att hitta rutiner i vardagen och i skolan.

Den här texten riktar sig till dig som är vårdnadshavare för ett barn upp till 18 år. Texten handlar om koncentrationssvårigheter, vad som menas med det och vad du som vuxen kan göra om ditt barn har koncentrationssvårigheter.

Ibland kan barnet ha svårt att koncentrera sig om hen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som till exempel adhd eller  Aspergers syndrom - autismspektrumtillstånd. Denna text handlar inte specifikt om det. 

Till toppen av sidan