När barn mår dåligt

Koncentrationssvårigheter hos barn

Det är viktigt att ditt barn får stöd och hjälp om hen har svårt att koncentrera sig. Ett sätt kan vara att få hjälp att planera och att hitta rutiner i vardagen och i skolan.

Här kan du läsa om barn och tonåringar upp till 18 år som har koncentrationssvårigheter. Texten riktar sig till dig som är vuxen och har ansvar för ett barn.

Det är oftast i skolan koncentrationssvårigheter märks. Barnet kan ha svårt att behålla uppmärksamheten tillräckligt länge. Hen kan till exempel ha svårt att komma ihåg vad läraren säger och måste fråga flera gånger. Hen kan också missa detaljer och då kan det bli fel när en uppgift ska lösas.

Barn förväntas mer och mer kunna styra sitt eget lärande i olika former av projekt och samarbeten i skolan. Det ställer stora krav på att kunna fokusera på sitt eget arbete. För en del barn kan det bli för svårt.

Yngre barn

Det är ganska vanligt med koncentrationssvårigheter även hos yngre barn. Det är vanligt att till exempel ha svårt att sitta still och koncentrera sig i förskolan. Men många utvecklas så att de inte har längre har svårigheter när de börjar i skolan.

Barn som har koncentrationssvårigheter i skolan har haft det sedan de var yngre.

Ibland upptäcker pedagogerna på förskolan att barnet har koncentrationssvårigheter

Till toppen av sidan