UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Gravid eller nyss fött barn? Gör din röst hörd

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. Du får svara på frågor om hur du upplever vården under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Du får också svara på frågor om din egen hälsa. Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det viktigt att just du deltar.

--- Obs! Graviditetsenkäten har inte skickats ut än. Enkäten är uppskjuten på obestämd tid. --- 


Logga in och fyll i dina kontaktuppgifter för att delta. När du får enkäten tar det ungefär fem minuter att svara.

Vem kan svara på enkäten?

Du får enkäten i din inkorg här på 1177.se om något av det här stämmer in på dig:

  • Du är i graviditetsvecka 25.
  • Du har fött barn för åtta veckor sedan.
  • Du har fött barn för ett år sedan.

För att få enkäten måste du ha loggat in och fyllt i dina kontaktuppgifter.

Hur gör jag för att svara?

  • Logga in på 1177.se.
  • Gå in på inställningar och fyll i e-post eller mobilnummer.
  • Välj om du vill bli kontaktad per mejl eller sms.

Du kommer att få ett meddelande när det är dags att fylla i enkäten. När du får enkäten har du sex veckor på dig att svara.

Enkäten består av tre olika delar. Du svarar på en del i taget. Du kan svara på alla delarna, men du måste inte. Om du till exempel födde barn för ett år sedan behöver du bara fylla i den sista enkäten.

Vilken typ av frågor ställs i enkäten?

Du kommer att få frågor om dina erfarenheter och upplevelser av vården. Det kan till exempel vara frågor om hur du tyckte att barnmorskan på barnmorskemottagningen bemötte dig.

Du får också svara på frågor om din hälsa. Till exempel hur du har mått under graviditeten eller efter förlossningen.

Varför görs enkäten?

Syftet med enkäten är att din region ska få underlag för att kunna förbättra vården före, under och efter förlossningen.

Vem har tagit fram frågorna i enkäten?

Hur behandlas mina uppgifter?

Dina uppgifter är skyddade enligt svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig personligen.

Vilka språk finns enkäten översatt till?

Enkäten finns på svenska och engelska, men kommer att översättas till fler språk.

Vem kan svara på frågor om graviditetsenkäten?

Kontakta en barnmorska om du har frågor om hur du ska besvara enkäten.

Hör av dig till Sveriges Kommuner och Regioner om du har andra frågor om enkätens innehåll och utformning.
E-postadressen är graviditetsenkaten@skr.se.

Har du besvär eller är i behov av stöd under graviditeten eller efter förlossningen? Kontakta en barnmorska eller vårdmottagning.

Till toppen av sidan