Graviditetsbesvär och sjukdomar

Grupp B-streptokocker

Grupp B-streptokocker eller GBS är en vanlig bakterie som många har i tarmen. Den kan sprida sig till underlivet och orsaka en urinvägsinfektion. Om du har GBS när du är gravid kan barnet smittas. Nyfödda barn kan bli allvarligt sjuka av GBS, men det är ovanligt.

Symtom

Vanligtvis har du grupp B-streptokocker, GBS, i kroppen utan att det orsakar en infektion eller några symtom.

Om bakterien tar sig in i urinröret kan du få en urinvägsinfektion. Det gäller både män och kvinnor. Då är det vanligt att du får följande besvär:

  • Du behöver kissa ofta.
  • Du får en svidande känsla när du kissar eller precis efteråt.
  • Du har ont i nedre delen av magen, över urinblåsan.
  • Du känner dig frusen.

Du kan ibland se att det finns lite blod i urinen.

När ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har urinvägsinfektion. Du som är gravid kan söka vård på en barnmorskemottagning. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar

Du får lämna ett urinprov om du har symtom som tyder på att du har urinvägsinfektion.

Du kan också få lämna ett odlingsprov från slidan och ändtarmen.

Behandling

En infektion som är orsakad av GBS behandlas med antibiotika.

Så smittar GBS

GBS finns naturligt i tarmen hos många människor. De kan därför lätt sprida sig till underlivet. Bakterien kan överföras vid sexuell kontakt, men GBS räknas inte som en sexuellt överförd sjukdom.

Det finns inget vaccin mot GBS.

Graviditet och GBS

Ungefär en tredjedel av alla som är gravida har GBS i ändtarmen eller underlivet. Vanligtvis leder det inte till en infektion och i så fall får du inga besvär. Det görs inga kontrollprover för att se om du har GBS om du inte har några symtom.

Smittan kan föras över till barnet

Även om du inte har några symtom kan smittan föras över till barnet. Vanligtvis sker det vid en vaginal förlossning. Ibland kan barnet smittas redan under graviditeten, men det är ovanligt.

Behandling om du är gravid

Du behandlas med antibiotika om du får en infektion på grund av GBS under graviditeten.

En del kan behöva få antibiotika direkt i blodet i samband med förlossningen. Det gäller om:

  • Du har feber under förlossningen.
  • Förlossningen äger rum före vecka 37.
  • Vattnet går mer än 18 timmar innan förlossningen startar.
  • Du har haft en urinvägsinfektion orsakad av GBS under graviditeten.
  • Du har fött barn tidigare och barnet fick en GBS-infektion.

Vid planerade kejsarsnitt får du som är gravid vanligtvis inte behandling med antibiotika under förlossningen, även om du har haft GBS under graviditeten.

Följdsjukdomar efter graviditeten

GBS kan orsaka en infektion i livmodern efter förlossningen. Med behandling brukar det gå över efter några dagar. En del behöver behandlas på sjukhus.

Nyfödda barn och GBS

Det är ganska vanligt att barn föds med GBS om den gravida har haft det när barnet föddes. Risken är däremot liten om den gravida fick antibiotikabehandling under förlossningen. De flesta barn blir inte sjuka.

På nyfödda barn kan odlingsprov tas i näsan, svalget eller öronen. Barnet kan också få lämna ett blodprov.

Följdsjukdomar hos nyfödda barn

Ett fåtal barn får allvarliga och ibland livshotande infektioner. Det kan vara:

När nyfödda barn får allvarliga infektioner beror det ofta på GBS. Symtomen brukar komma inom en vecka. Det vanligaste är att barnet blir sjukt redan inom det första dygnet.

Nyfödda barn som får en infektion orsakad av GBS behandlas med antibiotika direkt i blodet.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan