Så fungerar vården

Att välja vårdmottagning

Du kan söka vård över hela landet men ibland behöver du en remiss. Här kan du läsa om hur du söker vård.

Innehåll - Att välja vårdmottagning

Visa innehåll som:
 • Om du behöver söka vård i Västra Götaland

  Snabbguide till hur du söker vård. För att få rätt hjälp är det viktigt att du söker vård på rätt ställe. Gör så här om du eller någon närstående blir sjuk.

 • Sök vård på rätt mottagning

  Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

 • 1177 på telefon i Västra Götaland

  Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd, bedömer ditt vårdbehov och hänvisar rätt i vården. Läs mer om att ringa till 1177 i Västra Götaland.

 • Välja vårdcentral i Västra Götaland

  Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

 • Välja rehabmottagning i Västra Götaland

  Vårdval Rehab innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik, själv kan välja vilken rehabenhet du vill gå till.

 • Välja specialistvård i Västra Götaland

  Om du behöver öppen specialiserad vård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Öppen specialiserad omfattas av offentligt finansierad länssjukvård inklusive högspecialiserad vård och dagkirurgi.

 • Att söka psykisk hjälp i Västra Götaland

  Det är viktigt att söka hjälp om man mår psykiskt dåligt. Ofta kan det räcka med att söka sig till en vårdcentral, ringa en hjälplinje eller kontakta en patientorganisation. Ibland behöver man dock mer akut och specialiserad hjälp. Här finns förslag på olika varianter.

 • Välja vårdmottagning

  Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. Vissa mottagningar kräver en remiss. Ibland kan du skriva en egen vårdbegäran för att boka tid på en mottagning.

 • Stöd och hjälp när du är ung och mår psykiskt dåligt

  Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten.

 • Unga med beroende får hjälp hos Mini-Maria

  Risken att hamna i ett beroende är större hos ungdomar än hos vuxna. Dessutom är en ung persons hjärna känsligare. Insatser i rätt tid är därför avgörande. För att lyckas satsas det mycket på så kallade Mini-Maria-mottagningar.

 • Digitala vårdmöten i Västra Götalandsregionen

  Ett digitalt vårdmöte är ett sätt för dig som patient att göra ett besök i vården med ett videosamtal. Det fungerar som ett vanligt besök. Skillnaden är att du inte behöver ta dig till mottagningen.

 • Remiss och egen vårdbegäran

  Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Till vissa mottagningar kan du själv skriva en så kallad egen vårdbegäran eller egenremiss.

 • Vård i en annan region

  Du kan söka öppenvård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.

Mer på 1177.se

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan