Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas

Olika sätt att ta läkemedel

Läkemedel som du andas in genom munnen

Vissa läkemedel ska du andas in genom munnen. Det kallas att inhalera. Du gör det med ett hjälpmedel, en så kallad inhalator.

Du kan läsa om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln. Det är ett informationsblad som följer med förpackningen. Det kan också finnas viss information på läkemedelsförpackningen.

Om läkemedel som du inhalerar

Läkemedlen finns i olika former. Här är några exempel:

  • pulver
  • sprej
  • vätska.

Läkemedel som du inhalerar har effekt i luftrören och lungorna. Läkemedlen används bland annat mot astma och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Använd din inhalator rätt

Det är viktigt att du använder din inhalator på rätt sätt. Sjukvårdspersonal brukar ge instruktioner om hur du använder inhalatorn. I förpackningen finns en detaljerad bruksanvisning. Du kan också fråga på ett apotek.

Pulver

Barn som använder en inhalator.
Du kan andas in pulver med hjälp av en inhalator.

Du andas in pulver med hjälp av olika typer av inhalatorer. Vissa inhalatorer fyller du på själv med kapslar eller dosskivor. Andra inhalatorer är färdigfyllda med 60-200 doser.

Läs i bipacksedeln hur du fyller på inhalatorn och matar fram en dos, eftersom det skiljer sig åt mellan olika inhalatorer.

När du ska ta läkemedlet andas du först ut, sedan sätter du inhalatorn i munnen och tar ett djupt andetag. Eftersom pulver är känsligt för fukt ska du aldrig andas ut genom inhalatorn.

Skölj munnen efter att du har andats in kortisonläkemedel. På så sätt kan du minska risken för svampinfektioner i munnen.

Sprej

När du ska använda en inhalationssprej för första gången ska du först spreja i luften. Detsamma gäller om du inte har använt den på ett tag. Det är för att kontrollera att sprejen fungerar så att du får rätt dos. Vissa sprejer måste du skaka innan du använder dem.

Börja andas in och spreja samtidigt så kommer dosen ner i lungorna med din inandning. Det finns även en typ av inhalator där dosen automatiskt släpps ut från inhalatorn när du andas in.

Svårt att andas in sprej?

Det finns hjälpmedel för små barn och andra som kan ha svårt att använda inhalatorer. Det är en så kallad andningsbehållare som gör det lättare att andas in sprej. Andningsbehållare finns i plast eller metall och har öppningar i båda ändarna. 

Fäst sprejbehållaren i ena änden och sätt den andra änden i munnen. Spreja i andningsbehållaren. Sedan kan du andas in det som finns i andningsbehållaren i din egen takt.

Läs mer om att ge läkemedel till barn.

Vätska

Inhalationsvätska som inte finns på sprejflaska andas du in med hjälp av en så kallad nebulisator. Du får instruktioner om hur du använder nebulisatorn av sjukvårdspersonal.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Du kan fråga på apoteket om du vill veta mer. Läs också i bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Förvaring av läkemedel

Det är viktigt att du förvarar läkemedlet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. Det gäller om inte läkaren har sagt något annat.

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga din läkare. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Vilket läkemedel som du får av läkaren beror på vilken sjukdom du har, din ålder och om du har andra sjukdomar eller tar andra läkemedel. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Du ska heller inte använda någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar och ibland till och med vara skadliga. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

Du som är gravid eller ammar

Ibland kan du behöva läkemedel när du är gravid eller ammar. En del läkemedel kan påverka fostret eller barnet som ammas. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av vården. Läs mer om att ta läkemedel när du är äldre.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Vad är en bipacksedel?

Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad som riktar sig till dig som användare av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Här kan du läsa om bipacksedlar.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Till toppen av sidan