Lämna prov och få provsvar om covid-19

Smittspårning i Västerbotten – för dig som har covid-19

Innehållet gäller Västerbotten

Du som fått besked om att du har covid-19 måste medverka i smittspårning. Det innebär att du själv tar kontakt med de personer som kan ha blivit smittade. Du kan också få hjälp med det av regionens smittspårare.

Det är viktigt att du så fort som möjligt kontaktar och informerar de personer du kan ha smittat. Det gäller personer som du träffat och haft nära kontakt med, räknat från två dygn innan du fick dina första symtom.

Med nära kontakt menas en person som du under ett dygn träffat sammanlagt minst 15 minuter inom två meters avstånd, även utomhus.

De personer du bor med får information om vad de ska göra på sidan Du som bor med någon som har covid-19.

De personer du har haft nära kontakt med får information om vad de ska göra på sidan Du som har haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Till toppen av sidan