OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Västerbotten

Vaccination till dig som är född 1956 eller tidigare

Är du född 1956 eller tidigare kommer du att få ett brev hem från Region Västerbotten med information om din vaccination. När du fått brevet kan du boka tid för den första dosen. Hur många tider som finns tillgängliga beror på tillgång av vaccin. Om tiderna är slut kan du försöka igen om ett par dagar.

Vänligen respektera prioritetsordningen och boka bara tid om du tillhör en denna grupp. Hälsocentralen har rätt att avboka din tid om du bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Region Västerbotten kommer att informera löpande när det är dags för fler grupper. Tidplanen finns längre ned på den här sidan.

Dos två bokas av vårdpersonal på plats efter att du fått din första dos.

Så bokar du tid

Du bokar själv tid för din första dos. Du kan boka tid genom att logga in på 1177.se eller genom att kontakta din eller annan valfri hälsocentral i regionen. Eftersom det är många som ska boka tid är det viktigt att alla som kan bokar genom att logga in på 1177.se. Då blir det lättare för dem som inte kan att komma fram i telefon till sin hälsocentral. Be gärna någon närstående hjälpa dig om det behövs.

Boka tid på 1177.se

 1. Logga in på 1177.se med e-legitimation, till exempel BankID.
 2. Klicka på din hälsocentral under Hälsoval för att komma till mottagningens e-tjänster. Vill du boka tid på en annan hälsocentral söker du upp den under rubriken Mottagningar.
 3. Välj tjänsten Boka tid för vaccination mot covid-19 och följ instruktionerna.

Du måste själv logga in på 1177.se för att boka tid. Du kan inte boka tid åt någon annan.

Läs mer om e-tjänsterna och hur du loggar in på 1177.se

Boka tid med telefon

Har du inte möjlighet att logga in på 1177.se kan du ringa till valfri hälsocentral inom regionen när du fått ditt brev.

Kontaktuppgifter till alla hälsocentraler och sjukstugor.

Du kan också ringa regionens växel, 090-785 00 00.

Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid.

När du ska vaccinera dig

Vaccinationen sker på länets hälsocentraler och på centrala mottagningar för vaccination i Umeå och Skellefteå. Du kan välja att vaccinera dig var du vill och båda doserna ges på samma hälsocentral eller mottagning.

 • Ta med din legitimation och en ifylld hälsodeklaration. (Pdf)
 • Ha gärna kortärmat eller kläder som lätta att ta av på överkroppen för att enkelt få din spruta i överarmen.
 • Kom inte till mottagningen om du har symtom på förkylning. Då bokar du istället om din tid.
 • Kom i tid men inte allt för lång tid innan ditt besök. Tänk på att hålla avstånd till andra när du väntar på din tur.
 • Använd godkänt munskydd både under resan till och från vaccinationen och på plats. Om du behöver någon som följer med dig gäller samma rekommendation även för hen.

Ta bara med dig en närstående till vaccinationen om du måste.

Fortsätt att följa råd och rekommendationer även efter att du har vaccinerat dig.

Resa till vaccination

Du kan inte få sjukresa eller ersättning för din resa till vaccination mot covid-19. Har du beviljad färdtjänst kan du använda den för resan. Du kan begära en resa till det närmaste vaccinationsstället om du inte kan ta dig dit själv och följande stämmer in på dig:

 • Du kan inte åka kollektivt och har inte råd med annat färdmedel.
 • Du har inte någon som kan hjälpa dig med din resa.

Kontakta i så fall beställningscentralen för serviceresor på 0771-25 10 20 för bedömning. Personalen svarar på svenska men ofta även på engelska.
Läs mer om vilka regler som gäller för att få ersättning för resa på Sjukresor i Västerbotten

Ombokning eller avbokning

Om du vill boka om eller avboka ditt besök gör du det genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa den hälsocentral där du bokat din tid. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att avboka tid.

Du kan avboka ditt besök fram till tiden för besöket.

Om du inte kommer till ditt besök och inte har meddelat det i förväg får du betala en avgift på 200 kronor. Du får också betala en administrativ avgift på 50 kronor.

Högkostnadsskyddet gäller inte om du inte kommer till ett bokat besök.

Se upp för bedrägeriförsök

Det finns bedragare som ringer och vill boka in en vaccinations tid. De kräver att du ska identifiera dig med bankdosa eller BankID. Region Västerbotten eller 1177 Vårdguiden på telefon ringer aldrig upp och begär känsliga uppgifter. Kom ihåg att vaccinationen alltid är gratis.

Preliminär tidplan

Om du inte tillhör den grupp som vaccineras just nu kan du inte boka tid för vaccination mot covid-19. Kontakta därför inte din hälsocentral eller 1177 Vårdguiden på telefon med frågor om detta.

Planeringen för vaccinationer i Region Västerbotten utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Syftet med att prioritera vissa grupper är att först ge ett skydd till de som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Prioriteringsordningen är uppdelad i 4 faser:

Fas 1, januari-mars

Under fas 1 vaccineras du som bor eller arbetar på särskilda boenden för äldre. Vaccinering av dessa personer har påbörjats på boenden och fortsätter under februari och mars.

Du som har hemtjänst eller hemsjukvård och du som är över 18 år och bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras under fas 1.

Du som har hemtjänst kommer att få ett brev från din kommun med information om hur du och de som bor med dig ska göra för att boka tid för vaccination.

Du som har hemsjukvård kommer att få information från hemsjukvården eller din kommun om hur du och de som bor med dig ska göra för att boka tid för vaccination.

Du som arbetar i hemtjänsten är också prioriterad i denna fas. Du kommer att få information från din arbetsgivare om hur du ska göra för att boka tid för vaccination.

Vaccinering sker under januari till och med mars på hälsocentral, eller hemma när vaccinering på hälsocentral inte är möjligt.

Fas 2, februari-maj

Under fas 2 vaccineras du som är 65 år eller äldre, det gäller dig som är född 1956 och tidigare. De äldsta vaccineras först. Vaccinering sker mellan februari och maj på hälsocentral eller på vaccinationsmottagning. När det är din tur att vaccineras kommer du som är född 1956 eller tidigare att få ett brev från Region Västerbotten med information om hur du ska göra för att boka tid.

Under fas 2 vaccineras du som har dialysbehandling, du som har genomgått benmärgs- eller organtransplantation och de som bor tillsammans med dig.  

Även du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans vaccineras under fas 2. Vaccinationen sker på ditt boende, i hemmet, på hälsocentral eller på vaccinationsmottagning.

Du som arbetar nära patienter och brukare inom vård och omsorg och vaccineras också under denna fas.

Med anledning av den stora smittspridningen av covid-19 och hög belastning på hälso- och sjukvården vaccineras viss sjukvårdspersonal parallellt med prioriterade grupper under fas 1.

Fas 3, mars-juni

Under fas 3 vaccineras du som är mellan 60 och 64 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som listas nedan som gör att du har ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 först. Därefter vaccineras övriga personer mellan 60 och 64 år. Åldersintervallet avser personer födda 1957 till 1961.

Även du som är mellan 18 och 59 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som listas nedan vaccineras under denna fas.

Det gäller dig som:

 • har kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck
 • har kronisk lungsjukdom såsom KOL och svår astma
 • är mycket kraftigt överviktig
 • har flera funktionsnedsättningar
 • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • har kronisk leversvikt eller njursvikt
 • har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
 • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • har Downs syndrom.

Under fas 3 vaccineras även personer mellan 18 och 59 år som kan ha svårt att följa råd för att minska smittspridning.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt mellan mars och juni. Vaccinationerna sker i huvudsak på hälsocentral eller på vaccinationsmottagning.

Fas 4, påbörjas i april

Under fas 4 vaccineras övriga personer som är 18 eller äldre.

Vaccinering av dessa personer sker preliminärt i april till och med juni. Vaccinationerna kommer att ske på hälsocentral eller på vaccinationsmottagning.

Tid för vaccination

Tidsperioderna avser när personer inom respektive fas får sin första dos vaccin.

Region Västerbotten informerar löpande prioriterade grupper om hur de får tid för vaccination. Det är ännu inte möjligt för övriga att själv boka tid för vaccination.

Att vaccinera sig kommer att vara gratis och frivilligt. 

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan