Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Västerbotten

Du som haft kontakt med vården i Västerbotten

Du som fått vård i Västerbotten har möjlighet att läsa din journal via nätet. Logga in med e-legitimation. Under rubriken Journalen hittar du din journal. 

Film från Region Jönköping: Så fungerar tjänsten Journalen (YouTube)

Vad kan jag läsa?

Målet är att du ska kunna ta del av all journalinformation via nätet. Men rent tekniskt kommer olika delar läggas till allt eftersom.

I din journal kan du kan läsa följande:

 • När du har ett inbokat besök.
 • När du sökt eller fått vård.
 • Anteckningar som gjorts när du besökt vården eller varit inlagd på sjukhus.
 • Anteckningar som gjorts när du kontaktat vården per telefon.
 • Dina diagnoser.
 • Dina utskrivna läkemedel.
 • Vissa laboratoriesvar.

Sedan den 10 juni 2021 kan du även läsa dina journalanteckningar från 1177 på telefon.

Varje gång du loggar in i tjänsten Journalen måste du välja om du vill se alla uppgifter i din journal eller om du vill dölja uppgifter som är nyare än 14 dagar. Nyare uppgifter kan vara osignerade. Det betyder att den vårdpersonal som är ansvarig för anteckningen inte har hunnit signera den efter att till exempel en medicinsk sekreterare lagt in den i journalen. Anteckningen kan därför komma att ändras innan den signeras. Journalen kan även innehålla känsliga besked som vårdpersonalen inte hunnit ge dig.

Vad kan jag inte läsa?

I din journal kan du inte läsa följande:

 • Journalanteckningar som gjordes före år 2001. Vill du se äldre anteckningar kan du beställa papperskopior från din mottagning.
 • Remisser och vissa laboratoriesvar.
 • Journalanteckningar från vårdenheter och yrkeskategorier där man beslutat att en så kallad menprövning ska göras inför utlämning. Det betyder att vårdpersonalen gör en bedömning om uppgifter i journalen kan få dig eller dina närstående att må dåligt.
 • Anteckningar från Axlagården hospice, barn- och mödrahälsovården Västerbotten, barn- och ungdomshabilitering Västerbotten, barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten, klinisk genetik, ME-mottagning, psykiatriska kliniker i Västerbotten, Regionalt cancercentrum norr, vuxenhabilitering råd och stöd Västerbotten samt ungdomsmottagningar i Västerbotten.
 • Anteckningar och andra uppgifter från tandvården.
 • Anteckningar och andra uppgifter från bild- och funktionsmedicin, till exempel röntgen och mammografi.
 • Anteckningar och andra uppgifter från klinisk fysiologi.

Provsvar i journalen

Du som lämnat prov i Västerbotten kan se de vanligaste provsvaren för blodprov, urinprov och andra vätskeprov och som beställts av vårdverksamheter som redan visar annan information i journalen. Du som är vårdnadshavare till ett barn under 13 år kan även se barnets provsvar när du agerar som ombud.

Provsvaren blir synliga i din journal samtidigt som vården får det. Men vissa provsvar behöver godkännas av en läkare innan de syns i journalen. Det gäller till exempel cancerprover. Som längst kan det dröja 14 dagar från att vården får provsvaret till du kan se det.

Du kan endast se svar på prover som du lämnat efter den 29 november 2022.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år

Du som är 13–15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Västerbotten

Beställ en journalkopia via nätet

Hos de flesta mottagningar kan du beställa en papperskopia av din journal via e-tjänsten Beställ journalkopia. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning för att se om den erbjuder tjänsten.

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan