VÅRDEN I VÄSTERBOTTEN

Elevhälsa i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Elevhälsan finns som stöd för att du ska klara skolan. Där finns mycket kunskap om hur det är att vara ung och vilka problem som unga kan ha, både fysiska och psykiska. Det är olika på olika skolor hur man gör när man vill ha kontakt med elevhälsan. Läs mer om din kommuns elevhälsa via länkarna på sidan.

Till toppen av sidan