PSYKISK HÄLSA

Att må dåligt när man är barn eller ung

Innehållet gäller Västerbotten

Det tillhör livet att det ibland känns tungt och trist. Ibland finns det tydliga orsaker till att det känns så. Andra gånger kan man känna sig nere utan att riktigt förstå varför.

Prata med någon som är nära

Att till exempel vara ledsen, känna oro eller ångest, ha svårt att sitta still och koncentrera sig eller att ha huvudvärk eller magont är oftast inte farligt. Om du känner dig ledsen eller orolig under en längre tid är det bra att ta hjälp av någon vuxen som du litar på.

Stöd och hjälp

När du själv har försökt och ändå inte hittat något sätt som gör att du börjar må bättre och att vardagen fungerar, då kan du ta kontakt med din hälsocentral, skolans elevhälsa eller ungdomshälsan.

Hälsocentralen i första hand

Om du som barn eller ung mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända sig till hälsocentralen. Du kanske är ledsen, känner oro eller ångest, har svårt att sitta still och koncentrera dig och har svårigheter att klara vardagslivet med skola och vänner.

På hälsocentralen kan de avgöra ifall du kan få hjälp där eller om det är bättre att kontakta någon annan.

Som förälder till ett yngre barn, upp till fem år, kan du också vända dig direkt till din barnavårdscentral (BVC) eller familjecentral.

Hitta din hälsocentral, BVC eller familjecentral

Allvarliga eller akuta psykiska problem

Som ett första steg kan du alltid vända dig till din hälsocentral. Om hälsocentralen bedömer att besvären är allvarliga skriver personalen remiss till barn- och ungdomspsykiatrin, Bup. Läs mer om Bup längre ner på sidan.

Vid akuta livshotande situationer eller om du behöver komma i kontakt med någon på kvällar, nätter och helger, finns journummer du kan ringa. Läs mer om dem under rubriken Akut hjälp.

Här kan du få hjälp

Läs mer om de verksamheter som arbetar med barns och ungas psykiska hälsa i Västerbottens län. Personalen i vården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Andra som ger stöd

Här kan du läsa om andra som kan stödja när man inte mår bra. En del organisationer erbjuder stöd via telefon och det finns många föreningar som på olika sätt jobbar med personer som har psykisk ohälsa.

Patientföreningar och föreningar för närstående

Råd och stöd på chatt och telefon

Vanliga problem

Som barn och ung kan man drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och vardag. Genom länklistan på den här sidan kan du läsa mer om olika diagnoser och tillstånd.

Det är bra att skaffa sig mer kunskap för att förstå sig själv, sitt problem och var du kan söka hjälp.

Till toppen av sidan