Vården i Västerbotten

Kommunens socialtjänst

Innehållet gäller Västerbotten

Kommunen kan ofta hjälpa till om du är i en svår situation. Det finns olika slags enheter, mottagningar och projekt som vänder sig just till barn och ungdomar och deras familjer. Det kan handla om många saker, till exempel om missbruk, våld, sexuella övergrepp, kriminalitet eller ekonomi. Det går bra att vara anonym när du kontaktar socialtjänsten.

Misstänker du att ett barn är utsatt för ett brott eller far illa vänder du dig till kommunens socialtjänst.

Det bästa sättet att nå socialtjänsten är att ringa eller skicka e-post till den kommun där du bor och be att få bli hänvisad till någon som har hand om barn och familjer.

Socialtjänsten kallas i vissa kommuner individ- och familjeomsorgen.

Till toppen av sidan