Hörselrehabilitering Umeå

Akutvägen 2A, Norrlands universitetssjukhus, 907 37 Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

Besöksadress:
Akutvägen 2A, Norrlands universitetssjukhus, 907 37 Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Akutvägen 2A, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Byggnaden ligger på sjukhusområdet, mellan västra entrén (sjukhusets centralhall) och Östra station.

Hitta på plats:

Målpunkt Y

Hörselrehabilitering Umeå ingår i Habiliteringscentrum. Hit kan du som är vuxen vända dig om du bor i Bjurholm, Dorotea, Nordmaling, Umeå, Vindeln, Vännäs eller Åsele kommun. När det gäller barn kan ni vända er hit om ni bor i Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Nordmaling, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs eller Åsele kommun. För övriga kommuner i länet, kontakta hörselrehabilitering Skellefteå.

Driftsform: Region

Vi finns till för dig som upplever att dina möjligheter till delaktighet och samspel med omgivningen har minskat till följd av en hörselnedsättning, dövhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning, ljudöverkänslighet eller tinnitusbesvär.

Insatserna ska bidra till att du får verktyg för att vara delaktiga i sådant som är viktigt för dig. Vi gör tillsammans en plan för vilka insatser som ska göras utifrån dina behov, mål och intressen.

Om du har frågor om utprovning av hörhjälpmedel, kontakta en hörcentral.

 • När ett barn föds med en hörselnedsättning påverkar det hela familjen, både praktiskt och känslomässigt. Då kan hela familjen behöva stöd.

  Tillsammans med er kartlägger vi vilka behov ditt barn och familjen har och gör en plan för vilka insatser som ska genomföras. Barn- och ungdomsteamet ger även stöd till hörande barn med döva föräldrar.

  Insatserna kan bestå av psykosocialt och pedagogiskt stöd. Du och ditt barn kan få individuellt stöd eller stöd i grupp för att få möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

  Exempel på stöd och hjälp från hörselrehabiliteringens barn- och ungdomsteam:

  • Ökad kunskap om barnets hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet.
  • Utvecklingsbedömning av psykolog för barn med hörselnedsättning.
  • Barnet eller ungdomen och vårdnadshavare får stöd kring barnets språk och kommunikation. Som vårdnadshavare kan du exempelvis få utbildning i tecken som stöd (TSS).
  • Du som vårdnadshavare får hjälp att bearbeta konsekvenserna av barnets eller ungdomens hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet.
  • Information om text- eller bildtelefoni om barnet har svårt att höra i telefon.
  • Hörselinformation för familj och nätverk.
  • Du som vårdnadshavare får information om samhällets stöd och era rättigheter. Du får också stöd i myndighetskontakter och i att samverka med förskola eller skola.
  • Samtalsstöd till barnet eller ungdomen, till dig som vårdnadshavare, eller till er tillsammans.

   
  För att få en god habilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skola. Samverkan sker efter samtycke från dig som vårdnadshavare.

  På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna hörselpedagog, kurator och psykolog.

 • Tillsammans med dig kartlägger vi vilka behov du har och gör en plan för vilka insatser som ska genomföras.

  Insatserna kan bestå av psykosocialt och pedagogiskt stöd. Du kan få individuellt stöd eller stöd i grupp för att få möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter.

  Exempel på stöd och hjälp från hörselrehabiliteringens vuxenteam:

  • Ökad kunskap om din hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet och hur det kan påverka dig i din vardag.
  • Hjälp att hitta strategier som underlättar din kommunikation med omgivningen.
  • Råd och stöd kring alternativa sätt att kommunicera, exempelvis skrivtolkning och tecken som stöd (TSS).
  • Information om text- eller bildtelefoni om du har svårt att höra i telefon.
  • Information om samhällets stöd och dina rättigheter, samt råd och stöd i myndighetskontakter.
  • Hörselinformation till nätverk, arbetsplatser eller personal på boenden
  • Samtalsstöd.


  Exempel på några grupper du kan delta i:

  • Rehabiliteringsdag om hörsel, konsekvenser av hörselnedsättning samt strategier för god kommunikation
  • Rehabiliteringsträff inför och efter cochleaimplantat (CI), information och erfarenhetsutbyte
  • Rehabiliteringsdag om tinnitus, information och erfarenhetsutbyte
  • Avslappningsgrupp för dig som har tinnitus, kognitiv beteendeterapi
  • Aktiv kommunikation, träffar för att lära mer om din hörselnedsättning och hur du kan underlätta kommunikationen

  För att få en god rehabilitering krävs ofta samverkan med andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel försäkringskassa eller äldreomsorg. Samverkan sker efter samtycke från dig.

  På hörselrehabiliteringen sker arbetet i team med yrkesgrupperna audionom, hörselpedagog, kurator och psykolog.

Du kan göra en egen vårdbegäran om du

 • har en konstaterad hörselnedsättning eller dövhet.
 • tidigare haft kontakt med hörselrehabiliteringen för att du har tinnitus eller ljudöverkänslighet.

Du kan göra egen vårdbegäran med vår e-tjänst eller genom att kontakta oss på telefon.

Remisskrav

Ja, om du söker enbart för tinnitus eller ljudöverkänslighet och inte haft kontakt med hörselrehabiliteringen tidigare.

Till toppen av sidan