Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Funktionsnedsättning hos barn

Habilitering

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt.

Målet med habiliteringen är att du ska kunna vara så självständig det går och känna att du själv har möjlighet att påverka ditt liv.

Habiliteringen finns inom regionen där du bor. Den kan vara organiserad på olika sätt på olika ställen i landet. Ofta finns det en habilitering för barn och ungdomar, barn- och ungdomshabiliteringen, och en för vuxna över 18 år.

Kan jag komma till habiliteringen?

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Fysisk funktionsnedsättning som påverkar rörligheten på olika sätt.
  • Intellektuell funktionsnedsättning, också kallad utvecklingsstörning.
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som olika former av autism.
  • Syn – eller hörselnedsättning.
Västerbotten

Habilitering i Västerbotten

Du kan få stöd av barn- och ungdomshabilitering eller vuxenhabilitering beroende på ålder.

Egen vårdbegäran via 1177.se

Du som förälder eller vårdnadshavare kan skicka in en så kallad egen vårdbegäran om habilitering för ditt barn. Du som är över 18 år kan själv skicka in en egen vårdbegäran till vuxenhabiliteringen.

Du når e-tjänsten för egen vårdbegäran  via barn- och ungdomshabiliteringens eller vuxenhabiliteringens sidor:

Barn- och ungdomshabilitering

Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå

Vuxenhabilitering råd och stöd Skellefteå

Vuxenhabilitering råd och stöd Lycksele

Har du frågor om habilitering?

Du som har frågor om habilitering i Västerbotten kan ringa telefonnummer 090-785 71 31.

Vad händer på habiliteringen?

När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående. Där står det till exempel vad du är bra på och vad du kan behöva träna på. Personal från till exempel din förskola, skola, jobb eller dagverksamhet kan vara med i planeringen.

Vad som händer på habiliteringen beror alltså på vad du har för behov. En viktig del är att du och dina närstående får utbildning om din funktionsnedsättning.

Här är några vanliga exempel på vad du kan få stöd med när du kommer till habiliteringen:

  • Klara av dagliga sysslor, som att klä på dig, tvätta dig och sköta om ditt boende.
  • Ta kontakt och umgås med andra människor.
  • Träna rörligheten och öva på att förflytta dig.
  • Delta i gruppverksamhet och utbyta erfarenheter med andra.
  • Prova ut hjälpmedel och få råd om hur din bostad och andra miljöer bör anpassas.
  • Få information om vilket stöd det finns att få från samhället, till exempel Försäkringskassan.
Till toppen av sidan