Undersökningar under graviditeten

Besöksprogram för gravida i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Under graviditeten blir du erbjuden sju till nio besök hos barnmorskan. Du är alltid välkommen att kontakta din barnmorska om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. Här kan du läsa om vad som händer under träffarna.

För att du ska få en personlig planering och ett gott omhändertagande under graviditeten så innehåller de två första besöken mycket information. Det kan vara bra att skriva ner frågor som du eller ni funderar över och vill ta upp. Svar på många frågor hittar du också här på 1177.se.

Läs gärna de artiklar som finns på följande sidor:

Hitta kontaktuppgifter till länets barnmorskemottagningar.

Graviditetsvecka 6-16

Under de här veckorna får du göra två besök hos barnmorskan. Besöken kallas också för inskrivningsbesök. Har du en partner är det bra om hen är med vid ett av besöken.

Fyll i ett hälsoformulär inför det första besöket

Efter den första telefonkontakten med barnmorskan får du och din partner var sitt hälsoformulär hemskickat med posten. Fyll i formuläret hemma och ta med det till det första besöket. Barnmorskan använder sedan hälsoformulären som stöd i ert samtal.

Du och barnmorskan pratar om det här

 • Eventuella sjukdomar.
 • Användning av läkemedel.
 • Levnadsvanor: mat, fysisk aktivitet, användning av tobak, alkohol och andra droger.
 • Social situation.
 • Tidigare graviditeter, förlossningar och amningserfarenheter.
 • Fosterdiagnostik.
 • Förlossnings- och amningsförberedelse.
 • Tankar och känslor inför föräldraskapet

Barnmorskan kan hjälpa dig att komma i kontakt med dietist, specialistmödrahälsovård och mödra- och barnhälsovårdspsykolog om det behövs. Du kan också få hjälp att kontakta Aurora-verksamheten, barnmorskor som kan ge stöd till personer med förlossningsrädsla.

Provtagning och undersökningar

 • Blodprov för att bestämma blodgrupp.
 • Blodprov för att kontrollera blodvärde och järnvärde, sockerhalten i blodet samt sköldkörtelns funktion.
 • Prov för infektioner: röda hund, HIV, hepatit B, syfilis och eventuellt klamydia.
 • Urinprov som du hållit svalt, helst från morgonurin eller urin som varit fyra timmar i blåsan, för att kontrollera äggvita och bakterier.
 • Blodtryck, längd, vikt och uträkning av BMI.
 • Gynekologiskt cellprov om det är mer än två och ett halvt år sedan du tog provet senast.
 • Eventuellt får du göra en gynekologisk undersökning.

Planering för fortsatta besök, journal och register

 • Du och barnmorskan gör en planering för fortsatta besök och kontakter. Till exempel kan läkarbesök eller ytterligare provtagning vara aktuellt om du har någon sjukdom eller om du haft komplikationer i samband med en tidigare graviditet och förlossning.
 • Journalen om dig som blivande förälder, din graviditet, förlossning och BB-tid är sammanhållen och lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Västerbotten.
 • Vissa uppgifter i journalen förs över till Medicinskt födelseregister (MFR) och Graviditetsregistret.

Graviditetsvecka 13-15

Du erbjuds en ultraljudsundersökning på specialistmödravården på ditt närmaste sjukhus.

Undersökningen visar bland annat hur länge graviditeten har pågått och om det är fler än ett foster i magen. Det är viktigt att du är informerad om vad undersökningen innebär.

Läs mer om fosterdiagnostik i Västerbotten.

Graviditetsvecka 19-20

Du erbjuds en ultraljudsundersökning på specialistmödravården på ditt närmaste sjukhus.

Undersökningen visar bland annat hur länge graviditeten har pågått, om det är fler än ett foster i magen och moderkakans läge. Det är viktigt att du är informerad om vad undersökningen innebär.

Läs mer om fosterdiagnostik i Västerbotten.

Graviditetsvecka 24-40

Under dessa veckor kontrollerar barnmorskan din hälsa och barnets tillväxt för att förbygga komplikationer. Det är olika innehåll under träffarna beroende på om du är gravid för första gången eller har fött barn tidigare.

Provtagning vid besöken hos barnmorskan kan variera beroende på vilken graviditetsvecka du är i samt hur du mår.

Provtagningen kan innefatta:

 • Blodtrycksmätning, kontrolleras vid varje besök.
 • Urinprov som du hållit svalt, helst från morgonurin eller urin som varit fyra timmar i blåsan, för att kontrollera äggvita och bakterier.
 • Blodprov för att kontrollera blodvärde och blodsocker. Ytterligare blodprover kan också bli aktuella.
 • Din vikt.

Graviditetsvecka 24

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, mäter livmoderns tillväxt, så kallat SF-mått och lyssnar på barnets hjärta, så kallat fosterljud. Du får eventuellt lämna ytterligare prov.

Du som bär barnet får ett moderskapsintyg med beräknad förlossningsdag. Barnmorskan skriver ut intyget som du själv får skicka till Försäkringskassan.

Graviditetsvecka 25-30

Under dessa veckor startar vanligtvis föräldraskapsstöd i grupp. Ni som är förstagångsföräldrar får ett erbjudande om att delta i en grupp. Där får ni möjlighet att träffa andra blivande föräldrar, utbyta tankar och erfarenheter samt förbereda er för förlossning och föräldraskap. Genom föräldraförsäkringen finns möjlighet att vara ledig från arbetet för att kunna vara med på träffarna.

Läs mer om vad träffarna innehåller.

Graviditetsvecka 28, 31 förstföderskor
Graviditetsvecka 29, 32 omföderskor

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt. Du får eventuellt lämna ytterligare prov.

Du som har RhD-negativ blodgrupp och ditt väntade barn har blodgruppen RhD-positiv får en förebyggande spruta mot graviditetsimmunisering vid ett av besöken.

Läs mer om RhD-negativ blodgrupp och graviditet.

Graviditetsvecka 33 förstföderskor

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt och bedömer hur barnet ligger, så kallat fosterläge. Du får eventuellt lämna ytterligare prov.

Graviditetsvecka 35

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt och bedömer hur barnet ligger. Du får eventuellt lämna ytterligare prov. Tillsammans med barnmorskan sammanfattar du hur graviditeten har varit och vilka tankar och önskemål du har inför förlossningen och tiden efteråt. Har du en partner är det bra om ni båda kan delta vid besöket för att tillsammans sammanfatta graviditeten och berätta om era tankar och önskemål inför förlossningen.

Graviditetsvecka 37 förstföderskor
Graviditetsvecka 38 omföderskor

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Du får eventuellt lämna ytterligare prov. 

Graviditetsvecka 39 förstföderskor

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Du får  eventuellt lämna ytterligare prov.  

Graviditetsvecka 40

Barnmorskan kontrollerar ditt blodtryck, lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Du får  eventuellt lämna ytterligare prov.

Besöket under graviditetsvecka 40 är det sista besöket hos din barnmorska inom mödrahälsovården. Har du inte har fött barn vid 41 hela graviditetsveckor får du en tid för besök på specialistmödravården på sjukhuset inom de närmaste dagarna.

Läs mer om graviditet efter vecka 41 – att gå över tiden.

Eftervårdsbesök 6 till 12 veckor efter förlossningen

I slutet av graviditeten bokar du och din barnmorska in en tid för eftervårdsbesök. Har du inte fått en tid kontaktar du själv din barnmorskemottagning och bokar tid när du kommit hem efter förlossningen.

Under eftervårdsbesöket pratar du med barnmorskan om förlossningen och första tiden efteråt, amning eller bröstmjölksersättning och föräldraskap. Ni kan också prata om preventivmedel. Barnmorskan gör en gynekologisk undersökning för att se efter så att allting ser bra ut. Har du en partner får hen gärna vara med på besöket. Du får också lämna prov.

Läs mer om vård och stöd efter förlossningen.

Mer på 1177.se

Kulturdoula – stöd för dig som är gravid

Du som inte pratar svenska har rätt att träffa antingen en kulturdoula eller en tolk under dina besök i vården.

Livsstil och hälsa under graviditeten

Här kan du läsa mer om fysisk aktivitet, kost, läkemedel, tobak och alkohol under graviditeten.

Till toppen av sidan