Undersökningar under graviditeten

Besöksprogram för gravida i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Under graviditeten blir du erbjuden sju till nio besök hos barnmorskan. Du är alltid välkommen att kontakta barnmorskan om du har frågor och funderingar mellan de planerade besöken. Här kan du läsa om vad som händer under träffarna.

Barnmorskemottagningar i länet

Graviditetsvecka 8-16

Under de här veckorna får du göra två besök hos barnmorskan. Om du har en partner är det bra om hen är med vid ett av besöken. Efter den första kontakten med barnmorskan får du och din partner var sitt hälsoformulär hemskickat i ett brev. Fyll i formuläret hemma och ta med det till det första besöket.

För att du ska få en personlig planering och ett gott omhändertagande under graviditeten så innehåller de två första besöken mycket information och många frågor. Det kan vara bra att skriva ner frågor som du eller ni funderar över och vill ta upp. Svar på många frågor hittar du också på våra sidor om graviditet. Läs gärna de artiklar som finns länkade där.

Barnmorskan ställer bland annat frågor och samtalar om:

 • Eventuella sjukdomar
 • Användning av läkemedel
 • Levnadsvanor: mat, fysisk aktivitet, användning av tobak, alkohol och andra droger
 • Social situation
 • Tidigare graviditeter, förlossningar och amningserfarenheter
 • Fosterdiagnostik
 • Förlossnings- och amningsförberedelse
 • Tankar och känslor inför föräldraskapet

Barnmorskan har möjlighet att förmedla kontakt till dietist, specialistmödrahälsovård och mödra- och barnhälsovårdspsykolog. Du kan också få hjälp att kontakta Aurora-verksamheten, barnmorskor som kan ge stöd till personer med förlossningsrädsla.

Provtagning och undersökningar:

 • Blodprov för att bestämma blodgrupp och Rh
 • Blodprov för att kontrollera blodvärde och järnvärde, sockerhalten i blodet samt sköldkörtelns funktion
 • Prov för infektioner: röda hund, HIV, hepatit (gulsot), syfilis och eventuellt klamydia
 • Urinprov som hållits svalt, helst från morgonurin, fyra timmar i blåsan, för att kontrollera äggvita och bakterier (urinodling).
 • Blodtryck, längd, vikt och uträkning av BMI
 • Gynekologiskt cellprov om det är mer än två och ett halvt år sedan du tog provet senast
 • Eventuellt får du göra en gynekologisk undersökning

Planering för fortsatta besök, journal och register:

 • Det görs en planering för fortsatta besök och kontakter. Till exempel kan läkarbesök eller ytterligare provtagning vara aktuellt vid sjukdom eller komplikationer i samband med en tidigare graviditet och förlossning.
 • Journalen om dig som blivande mamma, din graviditet, förlossning och BB-tid är sammanhållen och lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Västerbotten.
 • Vissa uppgifter i journalen förs över till Medicinskt födelseregister (MFR) och Graviditetsregistret.

Graviditetsvecka 18-20

Du erbjuds en ultraljudsundersökning som utförs vid din närmaste kvinnoklinik. Det är viktigt att du är informerad om vad undersökningen innebär.

Graviditetsvecka 24-41

Under dessa veckor kontrollerar barnmorskan din hälsa och barnets tillväxt för att förbygga komplikationer. Det är olika innehåll under träffarna beroende på om du är gravid för första gången eller har fött barn tidigare.

Provtagning vid besöken hos barnmorskan kan variera med tanke på vilken graviditetsvecka du är i samt ditt hälsotillstånd.

Provtagning kan innehålla:

 • Blodtrycksmätning.
 • Urinprov som hållits svalt, helst från morgonurin, fyra timmar i blåsan, för att kontrollera äggvita och bakterier (urinodling).
 • Blodprov i fingret eller armen för att kontrollera blodvärde och blodsocker. Vid behov görs andra blodprover.

Graviditetsvecka 25-30

Under dessa veckor startar föräldragruppen. Ni som är förstagångsförälderar får ett erbjudande om att vara med på träffarna. I gruppen får ni träffa andra blivande föräldrar, utbyta tankar och erfarenheter samt förbereda er för förlossning och föräldraskap. Genom föräldraförsäkringen finns möjlighet att vara ledig från arbetet för att kunna vara med på träffarna.

Graviditetsvecka 24

Barnmorskan mäter livmoderns tillväxt (SF-mått) och lyssnar på barnets hjärta (fosterljud). Vi gör en uppföljning av ultraljudsundersökningen. Provtagning. Du som blivande mamma får ett moderskapsintyg med beräknad förlossningsdag. Intyget ska skickas till Försäkringskassan.

Graviditetsvecka 28, 31 förstföderskor
Graviditetsvecka 29, 32 omföderskor

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta och mäter livmoderns tillväxt. Provtagning.

Graviditetsvecka 33 förstföderskor

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt och bedömer hur barnet ligger (fosterläge). Provtagning.

Graviditetsvecka 35

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt och bedömer hur barnet ligger. Provtagning. Tillsammans med barnmorskan sammanfattar du hur graviditeten har varit, tankar inför förlossningen, BB-tid och amning. Om du har en partner är det bra om ni båda kan delta i sammanfattningen av graviditeten och berätta om era önskemål inför förlossningen.

Graviditetsvecka 37 förstföderskor
Graviditetsvecka 38 omföderskor

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Provtagning. 

Graviditetsvecka 39 förstföderskor

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Provtagning.  

Graviditetsvecka 41

Barnmorskan lyssnar på barnets hjärta, mäter livmoderns tillväxt samt bedömer hur barnet ligger. Provtagning.

Eftervårdsbesök 6 till 12 veckor efter förlossningen

Om du inte redan har fått en tid kontaktar du själv din barnmorskemottagning och bokar tid när du kommit hem efter förlossningen.

Under eftervårdsbesöket pratar du med barnmorskan om förlossningen och första tiden efteråt, amning eller bröstmjölksersättning och föräldraskap. Ni kan också prata om preventivmedel. Barnmorskan gör en gynekologisk undersökning för att se efter så att allting ser bra ut. Om du har en partner får hen gärna vara med på besöket. Provtagning.

Till toppen av sidan