Efter förlossningen

Vård och stöd efter förlossningen

Innehållet gäller Västerbotten

Här får du som bor i Västerbottens län veta vilka besök och kontroller du erbjuds efter förlossningen. Du får också veta var du ska vända dig för att söka vård eller om du har funderingar. Det gäller både frågor som handlar om ditt barn och frågor som gäller dig själv.

Det är mycket som händer i kroppen efter att du har fött barn. Du kan läsa om de vanligaste besvären, vad du kan göra själv och när du bör söka vård på sidan Besvär efter förlossningen.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du alltid ringa telefonnummer 1177 dygnet runt.

Återbesök på sjukhuset några dagar efter förlossningen

Du som har lämnat sjukhuset inom 48 timmar efter att barnet är fött får komma på återbesök till BB-mottagningen efter några dagar. Då får du träffa en barnmorska som mäter barnets vikt och huvudomfång, gör ett hörseltest, PKU-prov och eventuellt ett gulsotstest. Barnmorskan följer också upp hur det går med amningen eller flaskmatningen. Barnet blir även undersökt av en barnläkare.

Under besöket pratar ni också om hur förlossningen gick och om din förlossningsupplevelse. Om du har bristningar i underlivet eller ett operationssår efter kejsarsnitt gör barnmorskan en undersökning om det behövs. Syskon till barnet får inte följa med till besöket.

Återbesöket tar en till två timmar.

Vård och stöd för barnet under den första veckan

BB-avdelningen och BB-mottagningen på ditt sjukhus ansvarar för vård av barnet och rådgivning för dig som förälder under barnets första vecka.

Du kan kontakta BB-avdelningen oavsett tid på dygnet. När en vecka har gått vänder du dig till BVC på din hälsocentral när det gäller ditt barn.

Vård och stöd för dig som har fött barnet

Har du besvär efter förlossningen kan du vända dig till BB-mottagningen på sjukhuset innan du har varit på eftervårdsbesök hos din barnmorska på hälsocentralen eller barnmorskemottagningen. Eftervårdsbesöket sker vanligtvis 6 till 12 veckor efter förlossningen.

Du kan till exempel få hjälp med följande:

 • Besvär i underlivet, till exempel bristningar.
 • Besvär med att kissa eller bajsa.
 • Besvär i operationssåret efter kejsarsnitt.
 • Uppföljande samtal kring din förlossningsupplevelse.

Hit vänder du dig efter att du har varit på eftervårdsbesöket

Har du fortfarande besvär efter eftervårdsbesöket ska du vända dig till den gynekologiska mottagningen på sjukhuset:

Gynekologisk mottagning Umeå

Gynekologisk mottagning Skellefteå

Gynekologisk mottagning Lycksele, Centrum för obstretrik och gynekologi

Om du mår psykiskt dåligt efter förlossningen

Det är vanligt att känna sig ledsen eller orolig under några dagar efter förlossningen. Det brukar kallas för ”baby blues” och är oftast kortvarigt.

Om du mår väldigt dåligt längre än en vecka efter förlossningen är det viktigt att du tar kontakt med vården. Det finns bra hjälp att få. Prata med BVC eller barnmorskemottagningen. Du kan också ta kontakt med BB-mottagningen på ditt sjukhus. Du får hjälp vidare i vården om det behövs.

Läs mer om depression i samband med att du får barn.

Stöd och hjälp kring amning eller flaskmatning

Du kan du få hjälp och stöd kring amning, flaskmatning och bröstmjölksersättning både från amningsmottagningen på ditt sjukhus och från BVC.

Var du ska vända dig beror på hur gammalt ditt barn är:

 • Under barnets första vecka får du hjälp och stöd av amningsmottagningen på ditt sjukhus.
 • Efter den första veckan fram till att barnet är sex månader kan du vända dig antingen till amningsmottagningen eller till BVC.
 • När barnet är äldre än sex månader ska du vända dig till BVC.

Besök på din barnmorskemottagning för eftervårdsbesök

I slutet av din graviditet bokar barnmorskan på mödrahälsovården in en tid för eftervårdsbesök. Om du inte har fått någon tid kan du själv ta kontakt med barnmorskemottagningen och boka tid 6–12 veckor efter din förlossning. Din barnmorska kan också ringa dig efter förlossningen för att boka in en tid om ni har kommit överens om det.

Det är viktigt att du går på ditt eftervårdsbesök. Under besöket erbjuder barnmorskan bland annat mätning av ditt blodtryck, din vikt och ditt blodvärde. Barnmorskan gör också en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur dina eventuella bristningar läker samt knipförmågan i din bäckenbotten.

Har du gjort kejsarsnitt kontrollerar barnmorskan att ditt operationssår har läkt som det ska. Barnmorskan erbjuder också dig som har gjort kejsarsnitt en gynekologisk undersökning eftersom din bäckenbotten har varit utsatt för stor belastning under graviditeten.

Under besöket kommer ni också att prata om följande:

 • Matning av barnet.
 • Din fysiska och psykiska hälsa.
 • Din förlossning och förlossningsupplevelse.
 • Upplevelsen av att vara nybliven förälder eller att få ett syskon i familjen.
 • Parrelationen och samliv efter förlossningen.
 • Behov av preventivmedel.

Kontaktuppgifter

BB-mottagningen och amningsmottagningen på ditt sjukhus

Det går bra att ringa BB-mottagningen, BB-avdelningen och amningsmottagningen för rådgivning via telefon. Tillsammans gör du och vårdpersonalen en bedömning om det finns behov av ett fysiskt mottagningsbesök.

Kontaktuppgifter till barnmorskemottagningar

Kontaktuppgifter till BVC

Till toppen av sidan