Undersökningar under graviditeten

Erbjudande om fosterdiagnostik i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

De allra flesta barn föds friska. Cirka två procent av alla barn som föds har någon form av sjukdom, skada eller missbildning inklusive kromosomförändring.

Du som är gravid får alltid information om fosterdiagnostik under graviditeten. Fosterdiagnostik innebär att man gör olika typer av undersökningar för att bedöma fostrets hälsa och utveckling.

Som blivande förälder avgör du tillsammans med vårdpersonal om fosterdiagnostik ska genomföras. Varje undersökning är frivillig och du har rätt att avstå alla typer av fosterdiagnostiska undersökningar. Du är alltid välkommen att ta med dig någon till undersökningarna. För att skapa en lugn miljö och förutsättningar för att göra en noggrann undersökning, samt för att få möjlighet att diskutera vad vi kommer fram till vid undersökningen är det bra om du inte tar med dig barn vid besöket. Resultatet  av en fosterundersökning kan ibland innebära att du får information som känns negativ och att du behöver fatta svåra beslut. Alla fosteravvikelser kan inte upptäckas vid fosterdiagnostik.

Läs mer om fosterdiagnostik

Se information från Snif - Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik

Till toppen av sidan