Graviditet

Kulturdoula – stöd för dig som är gravid

Kulturdoula - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Du som ska föda barn kan få hjälp och stöd av en kulturdoula. Kulturdoula är en kvinna som pratar samma språk och kommer från samma kultur som du. Hon har själv fött barn och kan ge dig information om vad som händer under graviditeten, förlossningen och den första tiden efteråt.

Kulturdoulan är inte alltid utbildad inom vård. Men hon kan hjälpa dig att förstå vad vårdpersonalen säger. Du har rätt att få träffa antingen en kulturdoula eller en tolk om du inte pratar svenska.

Vem kan få en kulturdoula?

Du som är gravid och pratar något av de här språken kan få kontakt med kulturdoula: ukrainska, ryska, somaliska, arabiska, tigrinja, amharinja, dari, farsi, badinani, kurmanji, sorani eller urdu.

Du betalar inget för att få stöd av en kulturdoula.

Hur får jag kontakt med en kulturdoula?

När du kommer till ditt första besök hos barnmorskan får du information om kulturdoulor.

Du och barnmorskan kommer överens om det passar för dig att få stöd av en kulturdoula. I sådana fall får du träffa henne vid ditt nästa besök hos barnmorskan.

Det här kan kulturdoulan hjälpa dig med

Kulturdoulan kan vara ett stöd för dig under graviditeten, under förlossningen och den första tiden med ditt nyfödda barn.

Hon kan förklara hur vården i Sverige fungerar och hjälpa dig att förstå vad vårdpersonalen säger.

Kulturdoulan kan vara med på olika besök och undersökningar. Det kan till exempel vara:

  • Besök hos barnmorskan under din graviditet.
  • På gynekologiska undersökningar eller cellprov som tas från livmodern.
  • På förlossningen när du ska föda.
  • På föräldraskapsstöd i grupp.
  • Besök på barnavårdscentralen.

Kulturdoulan har tystnadsplikt

Kulturdoulan har tystnadsplikt. Det innebär att hon inte får prata om dig med någon annan utan att du har godkänt det.

Till toppen av sidan