AKTUELLT

Beredskap för det nya coronaviruset i Region Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

I början av 2020 började ett nytt coronavirus spridas i Hubei-provinsen i centrala Kina. Det nya viruset benämns 2019-nCoV. Antalet fall fortsätter stiga globalt och hittills har ett fall konstaterats i Sverige. Region Västerbotten har beredskap för att kunna hantera eventuella fall i länet.

Hälso- och sjukvården i Västerbotten har god erfarenhet av att hantera olika infektionstillstånd som orsakas av bakterier eller virusAlla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset.  

Symtomen för coronavirus är luftvägsbesvär, hosta och feber. De liknar därmed symtomen för influensa. Du ska ringa 1177 Vårdguiden om du inom 14 dagar insjuknar i dessa symtom

  • efter resa i Kina
  • efter kontakt med någon som har det nya coronaviruset
  • efter vård på sjukhus i ett land där det nya coronaviruset sprids.

Om ett misstänkt fall upptäcks i länet kommer prov att tas och skickas till Folkhälsomyndigheten i Solna, som sedan analyserar provet inom några timmar. Ett prov har tagits i Västerbotten och det visade inte på sjukdom. På infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus kan patienter som smittats av det nya viruset vårdas isolerat.  

Viruset kan spridas vid nära kontakt mellan människor, men med den kunskap som finns i dagsläget verkar det inte vara höggradigt smittsamt. Allmänna råd för att minska risken för smitta av luftvägsvirus är att stanna hemma när man är sjuk, hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk, tvätta händerna ofta och undvik att röra vid ansikte och ögon.  

Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Du kan även läsa mer om coronaviruset och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor och svar om nytt coronavirus 2019-nCoV

Till toppen av sidan