Att söka psykiatrisk vård i Västerbottens län

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Lätta psykiska problem

Lätta psykiska problem

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du vända dig till din hälsocentral. Du kan alltid ringa 1177 för att få sjukvårdsrådgivning på telefon. Rådgivningen har öppet dygnet runt, året runt och kostar som ett vanligt lokalsamtal.

Hitta kontaktuppgifter till din hälsocentral

Fäll ihop

Allvarliga eller akuta psykiska problem

Allvarliga eller akuta psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem, exempelvis psykoser, djupa depressioner och självmordstankar kan du få vård och behandling vid en psykiatrisk klinik. Du som har allvarliga besvär kan direkt kontakta din närmaste mottagning. Även anhöriga kan kontakta mottagningen. Det krävs ingen remiss.

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till öppenvårdsmottagningarna vid psykiatriska kliniker vid Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett eller Lycksele lasarett. Öppenvårdsmottagningar finns även i Storuman och Vilhelmina.

Fäll ihop

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Det finns många som kan hjälpa barn och unga som har psykiska besvär. Barnavårdscentralen, hälsocentralen, ungdomshälsan, kommunens socialtjänst och skolan är några exempel. 

Stöd och hjälp till barn och unga

0-5 år

Gäller det yngre barn, 0-5 år, kan du vända dig till en barnavårdscentral, BVC, eller en familjecentral. Symtom kan vara koncentrationssvårigheter, sorgsenhet eller oro hos barnet.

Barn och unga upp till 18 år

Du kontaktar i första hand hälsocentralen vid psykiska svårigheter, till exempel depression, ångest eller självskadebeteende. Du kan alltid ringa 1177 för att få råd om var du ska vända dig eller råd om vad du kan göra själv.  

Barn- och ungdomspsykiatri, Bup, erbjuder specialiserad bedömning och behandling av barn och unga under 18 år.  Det krävs remiss för att komma till Bup.

Ungdomshälsa och ungdomsmottagning för unga vuxna

För dig som är upp till 23 år finns möjligheten att kontakta en ungdomsmottagning eller ungdomshälsa för att prata om det som känns tungt. Om du är elev i grundskolan eller gymnasiet kan du också vända dig till din skolsköterska.

Ungdomshälsa och ungdomsmottagningar i Västerbotten 

Umo.se

Det finns en ungdomsmottagning på nätet, umo.se. På umo.se kan du hitta svar på dina frågor om hälsa, relationer och sex. Du kan också få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv. Bakom umo.se står alla landsting och regioner i Sverige.

Psykiatrimottagningar för unga vuxna

Psykiatrisk mottagning Skellefteå

Du som är mellan 18 och 25 år kan söka vård på den psykiatriska jour- och bedömningsenheten i Skellefteå. Ingen remiss krävs.

Mottagning unga vuxna vid psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus

Mottagningen för unga vuxna vänder sig till unga människor mellan 18 och 25 år som är i behov av psykiatrisk specialistvård. Ingen remiss krävs.

Fäll ihop

Kommunalt stöd

Kommunalt stöd

För den som har en psykisk funktionsnedsättning eller mer omfattande psykiska problem eller båda delarna, kan det också finnas hjälp att få av hemkommunen. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. På din kommuns webbplats finns mer information om vilket stöd du kan få.

Fäll ihop

Kontaktuppgifter, rådgivning och stöd

Kontaktuppgifter, rådgivning och stöd

Hälsocentraler i Västerbotten 

Psykiatrimottagningar i Västerbotten

Det finns också olika telefonjourer som du kan ringa till för att få stöd.

Telefonjourer 

Du kan alltid ringa 1177 för att få råd per telefon eller få hjälp med var du ska vända dig.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-07
Skribent:

M Lundkvist, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Redaktör:

Julia Hultdin, redaktör, 1177 Vårdguiden Västerbotten

Granskare:

Göran Nyberg, överläkare, specialist i psykiatri, psykiatrisk klinik, Skellefteå lasarett