Vaccination mot rabies

Allmänna råd

Allmänna råd

Rabies överförs med saliven från ett sjukt däggdjur, oftast hundar, och smittar om du får ett bett eller blir slickad på ett sår eller i ansiktet. Sjukdomen finns i stort sett i hela världen och förekommer mest i Afrika, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika. Risken för smitta är större i länder med dålig kontroll över att husdjur är vaccinerade och i länder med fritt kringströvande hundar.

Vaccination mot rabies rekommenderas sällan eftersom sjukdomen är sällsynt. Men om du får ett bett eller blir slickad på ett sår eller i ansiktet ska området omedelbart göras rent ordentligt med tvål och vatten. En läkare måste kontaktas så snart som möjligt, senast inom två dygn. Du behöver behandling även om du är vaccinerad.

Eftersom rabies är så ovanligt brukar vaccination bara rekommenderas till resenärer som av olika skäl ska ha nära kontakt med djur i områden där sjukdomen finns. Barn är särskilt utsatta.

Så går vaccinationen till

Du vaccineras mot rabies vid tre tillfällen. För att ha ett bra skydd på resan bör du få

  • den första dosen minst en månad före avresa
  • den andra dosen en vecka efter den första
  • den tredje dosen två till tre veckor efter den andra.

Efter den tredje dosen har du ett grundskydd mot rabies. Men om du har blivit slickad eller biten och det finns minsta risk att du har smittats måste du få ytterligare behandling. Då måste du söka vård med en gång. Du får då två doser av vaccinet med tre dagars mellanrum.

Sprutan med vaccin får du på överarmens utsida.

Graviditet, amning och vaccination

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig mot rabies när du är gravid och när du ammar.

Barn och vaccination

Barn som fyllt ett år kan vaccineras med samma intervall som vuxna.

Äldre barn brukar få sprutan med vaccin på överarmens utsida, småbarn brukar få sprutan på lårets framsida.

Biverkningar

Efter vaccinationen kan du bli lite röd och svullen där du fick sprutan och det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom en eller några dagar.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2014-12-09
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. Professor i infektionssjukdomar och resemedicin, Karolinska universitetssjukhuset, Solna