Vaccination mot difteri

Skriv ut (ca 1 sida)

Difteri orsakas av en bakterie som enbart smittar mellan människor, genom kontakt med saliv. Du kan skydda dig mot difteri med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Skriv ut

Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika och Sydostasien.

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot difteri ingår i svenska vaccinationsprogrammet för barn. De allra flesta som har genomgått programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Har det gått mer än 20 år sedan du fick den senaste sprutan behöver du vaccineras igen. Du får då ett kombinationsvaccin som skyddar mot difteri, stelkramp och ofta även mot kikhosta. Eftersom det är enklare att få detta hemma istället för på resmålet kan du passa på i samband med att du ska resa.

Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Du får vaccinet med en spruta som tas på utsidan av överarmen.

Du som har fått alla doser i barnvaccinationsprogrammet behöver bara få en ny dos om det har gått mer än 20 år sedan sist.

Har du inte ett skydd sedan tidigare behöver du vaccineras vid tre tillfällen. För att få ett bra skydd behöver du ta följande doser:

  • Första dosen ungefär ett år före du ska resa.
  • Andra dosen en till två månader efter dos ett.
  • Tredje dosen fem till tolv månader efter dos två.

Om du inte hinner få alla tre doserna innan du reser ska du ändå påbörja vaccinationen. Du får på så vis ändå ett visst skydd mot sjukdomen.

Efter tredje dosen har du ett skydd mot difteri i tio år. För att behålla skyddet behöver du en fjärde dos, tio år efter tredje dosen. Efter fjärde dosen har du skydd mot difteri i minst 20 år.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Du kan vaccineras mot difteri både när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Barn och vaccination

Barn och vaccination

Barn som följer det svenska barnvaccinationsprogrammet behöver inte vaccineras mot difteri före en resa. Barn som inte har vaccinerats enligt programmet kan vaccineras med samma intervall som ovaccinerade vuxna.

Fäll ihop

Så mår jag efteråt

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2018-02-26
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.