Specialister som kräver remiss

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

Innehållet gäller Stockholms län

Om du är svårt sjuk och hellre vill vårdas hemma än på sjukhus, kan du få avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Det är din läkare som bedömer om du kan få ASiH. Bor du i Stockholms län kan du själv välja från vilken enhet ASiH-teamet ska komma från.

ASiH är ett alternativ till att vara inlagd på sjukhus. Med ASiH kan du få lika teknisk avancerad vård hemma som på sjukhuset, såsom dropp, syrgas, intravenös antibiotika och blodtransfusioner. Du kan få täta besök men behöver du kontinuerlig övervakning dygnet runt måste du läggas in på sjukhus.

Vem bestämmer om jag kan få ASiH?

Det är din behandlande läkare som avgör om du kan vårdas hemma med insatser från ASiH.

Hur väljer jag vårdgivare?

Om du ska vårdas hemma kan du själv välja bland regionens godkända vårdgivare. Din läkare hjälper dig med valet. Du kan även ta hjälp av närstående. Om du inte kan välja själv utan vill att en närstående ska välja åt dig behövs en fullmakt.

Om du inte vill eller kan välja finns en särskild turordningslista som avgör vilken vårdgivare du får.

Har du frågor om ASiH eller om hur du väljer kan du tala med din läkare. Du kan även ringa 1177.

Ett passande team sätts ihop

ASiH arbetar i team som består av flera yrkesgrupper för att ta hand om dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. ASIH-teamet leds alltid av en läkare. Andra yrkesgrupper som ingår är sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator och eventuellt en präst. Vid inskrivning görs en bedömning av vilka yrkesgrupper som bäst tillgodoser dina behov under inskrivningstiden. De enheter du kan välja mellan har samma kompetens och samma tjänster, men vissa har specialiserat sig ytterligare.

ASiH-enheterna samarbetar med kommunen. Är du äldre och behöver kommunal omsorg, till exempel hemtjänst, stöttar teamet dig att ordna detta. Får du redan hjälp från kommunen tar teamet kontakt med dem och samordnar hjälpen.

Vård under längre eller kortare tid

ASiH kan behövas under kortare perioder om du behöver täta vårdkontakter men inte behöver vara inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara efter en operation eller om du har en kronisk sjukdom som försämrats tillfälligt. När du blir bättre och inte behöver ASiH längre ansvarar teamet att du överförs till den vårdgivare som fortsättningsvis ska ge dig den vård du behöver..

Teamet stöttar närstående

Teamet ska även ge råd och stöd till närstående, både under sjukdomstiden och efter ett dödsfall. Om du vill kan dina närstående ta del av informationen runt din sjukdom och din behandling, men då måste du godkänna detta.

Om du inte är nöjd

Du kan alltid byta ASiH-enhet inom ditt område om du inte är nöjd. Tala med den ASiH-enhet du valt från början, de hjälper dig med att välja om.

Vård i livets slutskede

Om du har en obotlig sjukdom och vårdas inför livets slut kan du välja att bli vårdad i hemmet av ett ASiH-team. Denna vård kallas palliativ vård och målet är att den sista tiden blir så bra och smärtfri som möjligt. Ofta handlar det om att lindra symtomen som uppkommer av sjukdomen eller biverkningarna från behandlingen.

Om du inte längre vill eller kan vårdas hemma kan du få specialiserad palliativ slutenvård. Ditt ASiH-team ser till att du får en sådan vårdplats. Du kan även välja denna vårdform direkt om du inte kan vårdas hemma.

Till toppen av sidan