Vårdcentralen och vård i hemmet

Vård i hemmet

Innehållet gäller Stockholms län

Viss vård kan du få hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du kan vårdas hemma av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Bedömningen om du kan få vård i hemmet görs till exempel på sjukhus eller på en vårdcentral.

Bedömningen om du behöver vård i hemmet görs till exempel på sjukhus eller på en vårdcentral. Du kan till exempel behöva hjälp med:

 • såromläggning
 • insulin eller andra injektioner
 • provtagningar
 • dropp
 • rehabilitering

Vad kostar det?

All tillfällig vård i hemmet som sker genom vårdcentralen eller hemsjukvården är kostnadsfri för dig som är inskriven i det som kallas basal hemsjukvård eller är över 85 år. I övrigt gäller de vanliga patientavgifterna

Hembesök på kvällar, nätter och helger

Om du har svårt att ta dig hemifrån kan en läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal göra hembesök utanför kontorstid. De kan göra hembesök på kvällar, nätter och helger, när vårdcentralen har stängt. Det är sjuksköterskorna på telefonnummer 1177 som gör bedömningen om du kan få hembesök, till exempel vid: 

 • långvarig hosta och feber
 • urinvägsbesvär
 • ont i öronen

Vilken vårdpersonal som kommer, beror på vilken hjälp som du bedöms behöva. En jourläkare ger ungefär samma vård som den du kan få på en husläkarmottagning eller närakut. En sjuksköterska eller undersköterska som jobbar jourtid kan göra hembesök när du behöver hjälp med till exempel:

 • byte och/eller spolning av kateter
 • byte av förband
 • mediciner

Avancerad sjukvård i hemmet

Om du har mer komplexa besvär kan du behöva få avancerad sjukvård i hemmet. Detta kallas ASIH och är ett alternativ till att bli inlagd på sjukhus, till exempel för dig som hellre vill vårdas hemma. Läs mer om hur detta går till och vilka yrkesgrupper som kan ingå.

Till dig som är anhörig

Även du som är anhörig till någon som är sjuk och vårdas regelbundet hemma kan behöva råd och stöd, till exempel:

 • stödsamtal under sjukdomstiden
 • stödsamtal efter ett dödsfall
 • kontakt med stödorganisationer
 • kontakt med andra i en liknande situation.

Kontakta dem som har hand om vården, till exempel asih-teamet.

Vård i livets slutskede

Om du har en obotlig sjukdom eller vårdas inför livets slut har du ofta särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas för palliativ vård eller vård i livets slutskede. Om du vill vårdas hemma kan du antingen få hjälp av den basala hemsjukvården eller av ett asih-team, beroende på hur dina vårdbehov ser ut.

Fråga om råd

Vill du ha råd via telefon, ring telefonnummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Om du bor i Stockholms län kan du också få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Till toppen av sidan