När det är fara för liv

Sex akutmottagningar för vuxna

Innehållet gäller Stockholms län

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar.

Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Det går därför inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan din väntetid förlängas. Patienter med livshotande sjukdomar och skador tas alltid om hand först. 

Om dina besvär inte behöver akutsjukhusets resurser kan du och barn över sex månader få hjälp på en närakut eller på en husläkarjour. I vissa situationer kan du också få besök av en jourläkare. Ring en sjuksköterska på telefonnummer 1177 så får du hjälp med vart du ska åka.

Akutmottagningar för vuxna

I Stockholms län finns följande sex akutmottagningar. I listan med akutmottagningar visas även intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Tänk på att de inte tar emot patienter som söker sig dit på egen hand. Utan tar endast emot patienter som kommer med ambulans eller med remiss. 

Till toppen av sidan