När det är fara för liv

Sex akutmottagningar för vuxna

Innehållet gäller Stockholms län

Sjukhusens akutmottagningar tar emot allvarliga akuta tillstånd, till exempel svår akut huvudvärk, bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador, medvetslöshet, benbrott, djupa sårskador och större blödningar.

Alla patienter som kommer in till akutmottagningen prioriteras efter hur svårt sjuka de är. Patienter med livshotande sjukdomar och skador tas alltid om hand först. Det går därför inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka eller skadade patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan din väntetid förlängas. 

Om dina besvär inte behöver akutsjukhusets resurser kan du och barn i alla åldrar istället få hjälp på en närakut eller en vårdcentral. I vissa situationer kan du också få besök av en jourläkare. Ring nummer 1177 så får du hjälp med vart du ska åka.

Akutmottagningar för vuxna

I Stockholms län finns sex akutmottagningar. 

Akutmottagningar för barn

I Stockholms län finns barnakuter på följande sjukhus:

  • Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
  • Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
  • Sachsska barn- och ungdomssjukhuset vid Södersjukhuset.

Vart ni ska åka beror bland annat på vad som hänt och hur gammalt barnet är - läs mer om detta här. Är du osäker, kan du alltid ringa och fråga på telefon 1177.

Vad kostar det att besöka en akut?

För vuxna från och med 18 år kostar det 400 kronor att besöka en akutmottagning, för barn och unga kostar det 120 kronor. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet.

Vid fara för liv - ring 112

Du ska ringa 112 i en nödsituation, det vill säga när någon är allvarligt sjuk eller svårt skadad och behöver omedelbar hjälp. Du kommer då till SOS Alarm där den som svarar ställer frågor till dig för att ta reda på vad som hänt och hur allvarlig situationen är.

Till toppen av sidan