Äldremottagning

Skriv ut (ca 1 sida)

En del vårdcentraler och husläkarmottagningar är särskilt organiserade kring de äldre patienter som är listade där. Här kan du som är 75 år eller äldre få hjälp och stöd.

Skriv ut

Syftet med äldremottagningar är att skapa trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Till en godkänd äldremottagning ska du:

  • kunna ringa direkt, utan knappvalskrav
  • kunna få fast vårdkontakt om du behöver
  • erbjudas besök, eller annan kontakt samma dag eller dagen efter.

Olika vårdcentraler kan organisera sina äldremottagningar på olika sätt - kontakta din vårdcentral om du undrar hur just de arbetar.

Här kan du hitta mer information om Vård för äldre.

Äldremottagningar i Stockholms län

Äldremottagningar i Stockholms län

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men vill tillhöra en äldremottagning här?

Bor du inte i Stockholm, men vill tillhöra en äldremottagning här?

Du som är folkbokförd någon annanstans, men vill tillhöra en husläkarmottagning i Stockholms län betalar samma patientavgift som de boende i Stockholm. Några saker skiljer sig däremot. Du måste till exempel betala resan till och från vården själv, även om du är berättigad till en så kallad sjukresa i ditt hemlandsting eller region. Det är också ditt eget landstings regler som gäller när det gäller vårdgarantin.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2017-03-14
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Sofia Bergman Örberg, Avtalshandläggare, Stockholms läns landsting