Handikappersättning

Information

Information

Vem kan få handikappersättning?

Om du har en funktionsnedsättning kan du få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år, det vill säga då rätten till vårdbidrag upphör. Det krävs att du behöver mer tidskrävande hjälp av en person för att klara ditt dagliga liv, ditt arbete, dina studier eller att du har betydande merkostnader.

För att kunna få handikappersättning måste du ha fått funktionsnedsättningen innan du fyllt 65 år och ha ett sådant behov av stöd i minst ett år. Du kan få handikappersättning också efter fyllda 65 år.

Storleken på handikappersättningen beror på hur mycket hjälp du behöver och hur stora merkostnader du har. Handikappersättningen är skattefri.

Vart vänder jag mig?

Försäkringskassan handlägger ansökningar om handikappersättning. Till ansökan ska du bifoga ett läkarutlåtande om hälsotillstånd, om inte särskilda skäl talar emot detta.

Du kan läsa mer på Försäkringskassans webbplats eller kontakta Försäkringskassan på din hemort för mer information.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2016-10-31
Redaktör:

Litti le Clercq, 1177 Vårdguiden