Hälsoenheten, Malmö


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Förnya recept

  • Kontakta mig

  • Levnadsvanor - frågor inför ditt besök

  • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

040-623 95 29
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
040-623 95 29

ADRESS

Besöksadress
Claesgatan 7, 2 vån
Län, kommun
Skåne län, Malmö
Postadress
Hälsoenheten
Claesgatan 7
214 26 Malmö

Vårt utbud

Hälsoenheten arbetar med sjukdomsförebyggande metoder samt ger stöd till förändring för dig med ohälsosamma levnadsvanor vid drabbandet av sjukdom och/eller inför en förestående operation.

Vi är specialiserade inom levnadsvanor och har lång erfarenhet inom ämnesområdet med att behandla såväl unga som äldre, sjuka som friska människor.

Tobaksavvänjning

Önskar du bli tobaksfri? Vinsterna med rökfrihet är många och stora.

 

Att sluta röka är en av de första och viktigaste åtgärderna vid flera av våra folksjukdomar. För att nämna några: hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancerbehandling, KOL och för läkningen vid operation.

 

Vi erbjuder nu även rökavvänjning i grupp, där deltagarna träffas en gång i veckan under 6 veckor. Är du intresserad av att delta i grupp, fyll i vår egenremiss och skriv "grupp" i fältet önskemål.

 

På Hälsoenheten har vi erfarenhet att hjälpa de som försökt sluta röka på egen hand att nå sitt mål och bli helt rök- och snusfri.

 

Du kan lätt boka tid genom att ringa vår reception på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även fylla i en egenremiss och skicka in till oss, så kontaktar vi dig.

 

Besöket hos tobaksavvänjare är helt kostnadsfritt.

Egenremiss till Hälsoenheten.pdf

Fysisk aktivitet

Vi hjälper dig som är otillräckligt fysiskt aktiv att hitta lämplig träning och aktivitet i ett förebyggande och behandlande syfte.

 

Vi arbetar utifrån ditt hälsotillstånd och grad av motivation för att erbjuda anpassad aktivitet. Vi arbetar med Fysisk aktivitet på recept (FaR) som metod med uppföljning och utvärdering för bästa resultat.

 

Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egenremiss till oss så kontaktar vi dig.

Egenremiss till Hälsoenheten.pdf

Kostrådgivning

Vi hjälper dig som vill förändra dina matvanor och ger anpassade kostråd där hänsyn tas till din specifika situation. Målet är en långsiktig förändring av ohälsosamma matvanor för att optimera din hälsa. Vi erbjuder även stöd att förbättra dina matvanor inför operation.

 

Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egenremiss till oss så kontaktar vi dig.

Egenremiss till Hälsoenheten.pdf

Alkohol

Vi stödjer dig som är i behov av att förändra dina alkoholvanor. Behandlingen består av individuella samtal, anpassade efter din unika situation. Målet är en långsiktig förändring av alkoholvanorna till under risknivån.

 

Du kan själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egenremiss till oss så kontaktar vi dig.

Egenremiss till Hälsoenheten.pdf

Levnadsvanor och operation

När du ska opereras är det viktigt att du förbereder dig.

 

Vi vet idag att våra levnadsvanor har betydelse för resultatet vid kirurgi. Rökning, högt alkoholintag, osunda matvanor och låg fysisk aktivitet har betydelse vid själva ingreppet och för återhämtningen efter operationen.

 

Du kan själv förbereda och påverka dina vanor och din livsstil för bästa operationsresultat.

 

Läs mer om levnadsvanor och operation i Skåne här: (https://www.1177.se/Skane/Fakta-och-rad/Behandlingar/Levnadsvanor-i-samband-med-operation-i-Skane/).

 

Önskar du hjälp och stöd att blir rökfri, ta ett alkoholuppehåll, öka din kondition och styrka anpassad efter din situation och/eller förbättra dina matvanor inför din operation kan du själv ringa och boka din tid på telefonnummer 040-623 95 29, alternativt kan annan vårdpersonal remittera till oss. Du kan även ladda ner, fylla i och skicka in en egenremiss till oss så kontaktar vi dig.

 

Mottagning för levnadsvanor och operation i Malmö:
Claesgatan 7, plan 2, Malmö

 

Mottagning för rökstopp inför operation i Lund:
Blocket, Entrégatan 7, plan 1, hisshall B, Lund

 

Egenremiss till Hälsoenheten.pdf

Kontaktuppgifter

Receptionen:
Camilla Dahl, receptionist
camilla.ll.dahl@skane.se
040-623 95 29

 

Tobaksavvänjning:
Sanne Wärjerstam, leg sjuksköterska
sanne.warjerstam@skane.se
040-623 95 37

Eva Ringström, leg sjuksköterska
eva.ringstrom@skane.se
040-623 94 99

Elisabeth Nilsson, leg sjuksköterska
elisabeth.ak.nilsson@skane.se
040-623 94 97

My Wikström, leg sjuksköterska
maria.wikstrom@skane.se
040-623 43 40

 

Fysisk aktivitet
Helena Dinesen, leg fysioterapeut
helena.dinesen@skane.se
040-623 95 01

Johanna Jaran, leg fysioterapeut
johanna.jaran@skane.se
040-623 95 08

 

Kostrådgivning:
Christina Flänsgård-Olai. leg dietist
christina.flansgard-olai@skane.se
040-623 40 10

Jonas Arvidsson, leg dietist
jonas.arvidsson@skane.se
040-623 44 04

 

Riskbruk av alkohol:
Elisabeth Nilsson, leg sjuksköterska
elisabeth.ak.nilsson@skane.se
040-623 94 97

 

Levnadsvanor och operation:
My Wikström, leg sjuksköterska
maria.wikstrom@skane.se
040-623 43 40

Eva Ringström, leg sjuksköterska
eva.ringstrom@skane.se
040-623 94 99

Elisabeth Nilsson, leg sjuksköterska
elisabeth.ak.nilsson@skane.se
040-623 94 97

Sanne Wärjerstam, leg sjuksköterska
sanne.warjerstam@skane.se
040-623 95 37

Helena Dinesen, leg fysioterapeut
helena.dinesen@skane.se
040-623 95 01

Johanna Jaran, leg fysioterapeut
johanna.jaran@skane.se
040-623 95 08

 

Om oss

På Hälsoenheten arbetar fysioterapeuter, dietist, läkare och sjuksköterskor enligt Region Skånes regionala vårdprogram för levnadsvanor.


Vi är en enhet som arbetar med de fyra levnadsvanorna kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol. Behandlingen sker individuellt alternativt i grupp och utgår alltid från din specifika situation.


Vi har kompetens att arbeta med samtliga fyra levnadsvanor:

- Tobaksbruk

- Riskbruk av alkohol

- Otillräcklig fysisk aktivitet

- Ohälsosamma matvanor


Vi har även en mottagning i Lund för rökfri operation. Mottagningen bemannas två dagar i veckan.


Legitimation medtages vid besök på Hälsoenheten.


Patientavgiften betalas i receptionen på andra våningen.


Patientavgifter enligt Region Skånes policy.


Frikort gäller!

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.