Förbered ditt vårdbesök

Levnadsvanor i samband med operation i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Se över dina levnadsvanor i samband med din operation. Tobaksanvändning, alkoholvanor, matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för själva ingreppet och din återhämtning efter operationen. Du kan själv förbereda och påverka dina levnadsvanor för att få ett bättre resultat av din operation.

Till toppen av sidan