Vårdcentralen Ryd, Linköping Linköping, Östergötlands län

Öppettider

Alsättersgatan 40 A, Linköping

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Ryd, Alsättersgatan 40 A, 584 32 Linköping

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Ryd

Till Vårdcentralen Ryd är alla välkomna. Vi erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård, med god kvalitet som bygger på hög medicinsk kompetens, god tillgänglighet och bra bemötande.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till patienter

Remisskrav: Nej, utom till vissa specialmottagningar

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Astma- och KOL mottagningen
 • Barnavårdcentralen
 • Blodtryckmottagningen
 • Diabetesmottagningen
 • Dietistmottagningen
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning.

När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen ger dig allmänna medicinska råd, bokar tid och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.

Vårdcentralen använder ett automatiskt telefonkösystem, Tele-Q. Detta innebär att en telefonsvarare svarar när du ringer upp. Du får uppge ditt telefonnummer och får då besked om ett klockslag när en sjuksköterska kommer att ringa upp dig. 

Utöver läkare, distriktsköterskemottagning och barnavårdscentral har vårdcentralen Ryd ett antal olika specialmottagningar. Till samtliga mottagningar, utom till provtagningen, måste du ringa och boka en tid före besöket.

Astma- och KOL mottagningen

Personer listade på vårdcentralen Ryd med känd astma eller KOL kallas regelbundet till kontroller hos astmasköterskan.

Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

Mottagning efter läkarhänvisning.

Ansvarig astmasköterska: Eva Amberin.

Barnavårdcentralen

Blodtryckmottagningen

Sjuksköterskemottagning för patienter med högt blodtryck, höga blodfetter eller övervikt. Innefattar blodtrycksmätning, hälsoförebyggande samtal runt kost, motion, tobak och alkohol.

Endast tidsbokade besök

Telefonnummer:010-105 9660

Ansvarig sjuksköterska: Angelika Bergholtz

Diabetesmottagningen

Alla personer listade på Vårdcentralen Ryd med känd typ-2 diabetes kallas regelbundet till diabetessköterska för uppföljning. Personer med typ-1 diabetes har i huvudsak sin uppföljning på EM-kliniken på Universitetssjukhuset.

Vi följer vårdprogrammet för diabetes i Östergötland som baseras på de nationella riktlinjerna. Målet med verksamheten är att förebygga akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen livskvalitet.

För utvärdering och utveckling av verksamheten registrerar vi fortlöpande i Nationella Diabetes Registret (NDR).

 

Mottagning: Endast tidsbokade besök
   

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvariga diabetessköterskor: Anna Gabrielsson, Madelaine Pavlidis.

Dietistmottagningen

Dietisten ger råd om diet och lämplig kost vid exempelvis diabetes, födoämnesallergi, undernäring, hjärt-kärlsjukdom, mag-tarmsjukdom och övervikt.  Besök efter remiss från läkare eller sköterska.

Telefontid Tisdagar och Torsdagar kl 11.30 - 12.00

Dietist:   Amanada Weimar

Distriktssköterskemottagningen

Hälsomottagningen

Vi erbjuder hälsosamtal för 75-åringar och äldre.

Vi samtalar kring din livssituation och vill på detta vis förebygga ohälsa.

Välkomna att ringa för att boka tid 010-105 9660

Inkontinensmottagningen

Information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med urinläckage.

Mottagning: Endast tidsbokade besök
 

Telefonnummer: 010-105 9660
Ansvarig inkontinenssköterska: Jennie Wisén

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska på telefonnummer 010-105 9660

Våra läkare:

 • Emese Farkas, Distriktsläkare
 • Xhavit Shatri, Distriktsläkare
 • Jerker Karlén, ST-läkare
 • Katrin Larsson, ST-läkare (barnledig)

Medicinska fotvården

Fotvård är huvudsakligen för diabetiker och då efter remiss från läkare eller diabetessköterska.

Kontakta din diabetessköterska eller din läkare för mer information.

Provtagningen

Ingen tidsbokning  krävs för provtagning. Det måste dock finnas en beställning på vilka prover som ska tas. Anmäl dig alltid i receptionen.

Öppettider för provtagning:

Måndag - Torsdag 08.00 -16.00, Fredagar endast mellan 8.00-12.00

Obs: Lunchstängning kan förekomma och är då mellan kl 12.00 - 13.00

Samtalsmottagningen

Mottagning efter överenskommelse.

Vår kurator heter Maria Lindgren och går att nå enligt nedan.

Telefontid: Måndag, onsdag kl 08.00-08.30 och torsdag kl 16.00-16.30

Telefonnummer: 010 - 103 53 79

Tympanometrimottagningen

Barn under 7 år kontrolleras 3 månader efter genomgången öroninflammation med tympanometri där trumhinnans rörlighet mäts.

Mottagning: Endast tidsbokade besök eller efter kallelse.

Ansvarig: Sjuksköterska Gabriella Väppling, undersköterska Rose-Marie Magnussen

Vaccinationsmottagningen.

Avgiftsfri vaccinering mot livmodershalscancer, humant papillomviurs (HPV) för flickor födda 1993- 1996 erbjuds. Du som är under 18 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett underskriven av vårdnadshavare. Mer information och samtyckesblanketter: Länk

För säsongsbundet influensavaccin har vi öppen mottagning v 45 och v 46, se tider på 1177 under vaccination. Övriga tider  ringer du och bokar tid på 010-105 9660.

Rådgivning och vaccinationer inför utlandsresan hänvisas till Vaccinationsmottagningen på Universitetssjukhuset.  Länk:

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Ryd

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

97%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

90%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
77 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 63 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

90 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 88 av 100
90 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 90 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
90 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Östergötland
88 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

82 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
82 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 82 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
82 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 74 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Östergötland
74 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 82 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 70 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Östergötland
82 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 79 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 70 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Östergötland
79 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Östergötland: 68 av 100
71 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 72 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Östergötland
68 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Tidbokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål