KBT på nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Internetbehandling med KBT kan erbjudas till dig som lider av depression, ångest, paniksyndrom, sömnbesvär och stress. Fördelen med att få behandling via internet gör att du kan få tillgång till behandlingen var du vill och när det passar dig. Behandlingen kräver att du är aktiv och motiverad.

Skriv ut

Vilka erbjuder internetbehandling?

Vilka erbjuder internetbehandling?

I en del landsting kan det finnas möjlighet att få behandling med KBT via internet. Innan du påbörjar ett sådant program får du träffa en psykolog eller psykoterapeut som bedömer om behandlingen kan passa för de besvär du har. Det finns också privata företag som erbjuder KBT via internet, där du själv betalar för behandlingen.

Fäll ihop

Hur går det till?

Hur går det till?

En internetbehandling pågår under åtta till femton veckor. Du loggar in på en webbplats för att läsa om och arbeta med de olika momenten i behandlingen. Behandlingen består av textmaterial och övningar som du gör hemma. Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika steg eller moduler.

Varje vecka går du igenom ett nytt steg, vilket innebär att du dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som du ska göra. Varje vecka fyller du i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Du har kontinuerligt kontakt med en behandlare som hjälper dig genom behandlingen. Du har möjlighet att skicka meddelande och frågor till din behandlare. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. 

Fäll ihop

KBT på nätet i Östergötland

Östergötland

KBT på nätet i Östergötland

I Östergötland har du möjlighet att få internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, hos de flesta vårdcentraler och ungdomsmottagningar. På mottagningarnas sidor här på webbplatsen framgår om de erbjuder behandlingen.

Vem kan få behandlingen?

Du kan få KBT på nätet om du:

  • är över 18 år
  • kan komma på ett inledande samtal för bedömning och ett avslutande besök
  • har tillgång till dator eller surfplatta och internet
  • har grundläggande datorvana
  • har tid att arbeta aktivt med behandlingen, omkring 30 minuter varje dag.

Hur anmäler jag intresse?

Logga in på 1177.se och välj e-tjänsten "Intresseanmälan för KBT via nätet" på vårdcentralens eller ungdomsmottagningens sida. Eller så pratar du direkt med din vårdgivare på vårdcentralen eller ungdomsmottagningen.

Hur går det till?

Samtal för bedömning

Efter att du anmält intresse blir du kallad till ett bedömningssamtal. Inför samtalet kommer du att få logga in här på webbplatsen och fylla i ett frågeformulär om hur du mår. Vid samtalet kommer du och behandlaren att prata om hur du mår och om KBT på nätet är lämpligt för dig. Vid ett bedömningssamtal kan behandlaren i vissa fall komma fram till att en annan typ av behandling är mer lämplig.

Påbörja behandling

När du ska påbörja behandlingen loggar du in här på webbplatsen för att ta del av ditt behandlingsprogram. Du hittar e-tjänsten ”Stöd och behandling” antingen under din mottagnings sida eller under "Övriga tjänster". Under rubriken ”meddelanden” hittar du ett välkomstmeddelande från din behandlare. Svara på det, så att hen vet att du kommit igång.

Behandlingen pågår omkring åtta veckor. Du behöver avsätta cirka 30 minuter varje dag till att gå igenom arbetsmaterial, kommunicera med din behandlare och arbeta med hemuppgifterna. Varje vecka får du också fylla i ett frågeformulär om hur du mår, så att både du och din behandlare kan följa utvecklingen. Du har tillgång till behandlingsprogrammet dygnet runt.

Vad kostar det?

Det inledande och avslutande besöket kostar 200 kr per besök. Utöver det betalar du en engångsavgift för själva behandlingen, den är 200 kronor.

Teknisk support

Kontakta teknisk support för 1177 Vårdguidens e-tjänster om du upplever tekniska problem i samband med behandlingen.

Fäll ihop

Film: KBT på nätet i Östergötland

Östergötland

Film: KBT på nätet i Östergötland

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-04
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden 

Granskare:

Martin Björklind, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Stockholm


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2018-02-07
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden
Granskare:
Sanja Halénius, kurator, Vårdcentralen Lyckorna, Motala
Teknisk producent:
Per Wahlgren, filmproducent, Region Östergötland