KBT på nätet

Skriv ut (ca 1 sida)

Internetbehandling med KBT kan erbjudas till dig som lider av depression, ångest, paniksyndrom, sömnbesvär och stress. Fördelen med att få behandling via internet gör att du kan få tillgång till behandlingen var du vill och när det passar dig. Behandlingen kräver att du är aktiv och motiverad.

Skriv ut

Vilka erbjuder internetbehandling?

Vilka erbjuder internetbehandling?

I en del landsting kan det finnas möjlighet att få behandling med KBT på internet. Innan du påbörjar ett sådant program får du träffa en psykolog eller psykoterapeut som bedömer om behandlingen kan passa för de besvär som du har. Det finns också privata företag som erbjuder KBT på internet, där du själv betalar för behandlingen.

Fäll ihop

Hur går det till?

Hur går det till?

En internetbehandling pågår under åtta till femton veckor. Man loggar in på en webbplats för att läsa om och arbeta med de olika momenten i behandlingen. Behandlingen består av textmaterial och övningar som du gör hemma. Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika steg eller moduler.

Varje vecka går man igenom ett nytt steg, vilket innebär att man dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som man ska göra. Varje vecka fyller du i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Du har kontinuerligt kontakt med en behandlare som hjälper dig genom behandlingen. Du har möjlighet att skicka meddelande och frågor till din behandlare. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Även psykodynamisk korttidsterapi går att få som internetbehandling. 

Fäll ihop

Goda resultat

Goda resultat

Att få terapi som internetbehandling kan ge lika goda resultat som vanlig terapi.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2017-04-04
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden 

Granskare:

Martin Björklind, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Stockholm