KBT på nätet

Skriv ut (ca 1 sida)

Internetbehandling med KBT kan erbjudas till dig som lider av depression, ångest/oro, paniksyndrom, sömnbesvär och stress. En fördel med att få behandling via internet är att du kan få tillgång till behandlingen var du vill och när det passar dig. Behandlingen förutsätter att du är aktiv och motiverad.

Skriv ut

Vilka erbjuder internetbehandling?

Vilka erbjuder internetbehandling?

I en del landsting finns det möjlighet att få behandling med KBT på internet. Innan du påbörjar ett sådant program får du träffa en KBT-behandlare som bedömer om behandlingen kan passa för de besvär som du har. Det finns också privata företag som erbjuder KBT på internet, där du själv betalar för behandlingen.

Fäll ihop

Hur går det till?

Hur går det till?

En internetbehandling pågår under sex till femton veckor. Man loggar in på en webbplats för att läsa om och arbeta med de olika momenten i behandlingen. Behandlingen består av textmaterial och övningar som du gör hemma. Ofta är behandlingen upplagd i olika steg eller moduler.

Varje vecka går man igenom ett nytt steg, vilket innebär att man dels får läsa en text eller se en film och dels får uppgifter som man ska göra. Varje vecka fyller du i hur du mår så att behandlaren kan följa hur det går för dig.

Du har kontinuerligt kontakt med en behandlare som hjälper dig genom behandlingen. Du har möjlighet att skicka meddelanden och frågor till din behandlare. Behandlaren svarar på frågor och ger återkoppling på de uppgifter och övningar du gör.

Fäll ihop

Goda resultat

Goda resultat

Innehållet i en KBT-behandling på internet är likvärdigt med en vanlig KBT-behandling. Forskningen har visat att behandling via internet och vanlig psykologisk behandling kan ge lika goda resultat.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2017-04-04
Redaktör:

Emma Holmér, 1177 Vårdguiden 

Granskare:

Martin Björklind, psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Stockholm