Att välja vårdmottagning

Privata läkare och fysioterapeuter i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Här hittar du kontaktuppgifter till ett antal privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården i Östergötland. Läkarna bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning. Fysioterapeuterna bedriver verksamhet enligt lagen om ersättning för fysioterapi. Region Östergötlands patientavgifter och högkostnadsskydd gäller hos alla.

Dessa läkare och fysioterapeuter arbetar dock inte på uppdrag av Region Östergötland. Regionen har därmed begränsad möjlighet att påverka och ha insyn i verksamheterna. Privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland och arbetar på uppdrag av oss har sidor med kontaktuppgifter och e-tjänster under Hitta vård

Till toppen av sidan