Att välja vårdmottagning

Privata läkare och fysioterapeuter i Östergötland

Innehållet gäller Östergötland

Här hittar du kontaktuppgifter till ett antal privata läkare och fysioterapeuter, där Region Östergötlands patientavgifter och högkostnadsskydd gäller.

Dessa läkare och fysioterapeuter arbetar inte på uppdrag av Region Östergötland.

  • Läkarna bedriver verksamhet enligt lagen om läkarvårdsersättning
  • Fysioterapeuterna bedriver verksamhet enligt lagen om ersättning för fysioterapi
  • Regionen har begränsad möjlighet att påverka och ha insyn i verksamheterna
  • Dessa vårdgivare har inte samma journalsystem som Region Östergötland. Det gör att anteckningar från dina besök inte kommer att finnas i din journal, som du kan läsa här på webbplatsen.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Östergötland och arbetar på uppdrag av oss har sidor med kontaktuppgifter och e-tjänster under Hitta vård

Till toppen av sidan