Vårdcentralen Kolmården


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål

 • Digitala vårdcentralen Region Östergötland

Telefonnummer och Öppettider

010-105 92 40
Telefontid idag:
08–16:30
Öppet idag:
08–11 Provtagning , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–11 Provtagning
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-105 92 40

Aktuellt

Ny regel för av- och ombokning

Publicerad: 2019-01-04

Om du behöver av- eller omboka ett besök hos oss, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som uteblivet besök och du får betala besöksavgiften på 200 kronor.

Läs mer om patientavgifter

Ny funktion för vanliga symtom

Publicerad: 2017-02-09

Vid några vanliga symtom som till exempel ont i halsen eller urinvägsbesvär kan du nu få vägledning till rätt vårdnivå genom att göra en snabbcheck på 1177.se. Här får du hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv, behöver ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning eller söka vård på en vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning. Vanliga symtom – när ska jag söka vård?

KBT på nätet

Publicerad: 2018-11-21

Vi erbjuder KBT på nätet. Mer information finns under vårt utbud, Samtalsmottagningen.

TBE-vaccination

Publicerad: 2019-02-15

För att få TBE-vaccination måste du boka en tid, detta gör du via mina sidor på 1177.se. Välj "boka tid direkt".

ADRESS

Besöksadress
Munkvägen 13, Kolmården
Län, kommun
Östergötlands län, Norrköping
Postadress
Munkvägen 13
618 30 Kolmården

Vårt utbud

Välkommen till Vårdcentralen Kolmården. Anmäl dig alltid i receptionen för besök och provtagning.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning. Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Jourläkarcentralen i Norrköping finns vid gamla Folkets Hus.
Besöksadress: Vattengränd 14,  Norrköping

Jourläkarcentralen är öppen: Vardagar 17.00-21.00
Lördagar, söndagar och helgdagar 08.00-21.00

 

Om ditt ärende gäller hemsjukvård hänvisas dagtid vardagar till Norrköpings kommun, telefonnummer 011-15 68 00. Här kan du läsa mer om hemsjukvård i Östergötland.

Arbetsterapin

Astma- och KOL-mottagningen

Vi har en specialistmottagning dit du som är astmatiker kan få komma regelbundet för information och kontroll.

Endast tidsbokade besök.

Nu kan du boka tid själv direkt genom att logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Astma - KOL-sköterska: Jennie Sonebrand

Barnavårdscentralen

Barnavårdcentralen arbetar med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Samtliga besök ska tidbokas.

Du kan  boka tid via webbtidboken i Mina vårdkontakter till denna mottagning.

Barnsjuksköterska: Johanna Hagberg

Distriktssköterska: Åsa Franzén

 

Diabetesmottagningen

Vi har specialutbildade sjuksköterskor, fotvårdsterapeut samt dietist för våra diabetespatienter. Alla diabetiker kontrolleras regelbundet. Vid dessa tillfällen ges information om sjukdomen samt kontroll av att behandlingen är tillräcklig för att ge en god livskvalitet och förhindra framtida komplikationer.

Endast tidsbokade besök.

Nu kan du boka tid själv direkt genom att logga in till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Diabetessköterskor:

Carin Karlsson
Åsa Franzén

Distriksköterskemottagningen

Distriktssjuksköterskemottagningen:

Våra distriktssköterskor arbetar med mottagningsbesök. För rådgivning och tidsbokning ring 010-1059240.

Våra distriktssköterskor och sjuksköterskor: 

 • Karin Pettersson
 • Sofie Westling
 • Carin Karlsson
 • Moa Fagerström Nyman
 • Jennie Sonebrand
 • Linda Lovin
 • Jenny Svensson
 • Marcus Joachimsson

 

 • Jenny Svensson

Dietistmottagningen

Människor med diabetes, blodfettsrubbningar, övervikt med mera behöver tänka extra noga på vad de äter. En dietist är utbildad inom detta område och ger den information man behöver för att äta rätt och riktigt.  Kontakt förmedlas via doktorer, diabetessköterskor eller BVC-sköterska.

Endast tidsbokade besök.
Dietist: Ida Kettle

Hälsomottagningen

Våra vanligaste folksjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och stroke går att förebygga genom goda levnadsvanor.

De levnadsvanor som är av störst betydelse för att människor drabbas av ohälsa är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, röra på sig för lite och ohälsosamma matvanor.

På hälsomottagningen kan du genom hälsosamtal få en bild av olika faktorer som påverkar din hälsa. Du kan få stöd i att förbättra dina levnadsvanor, kost, fysisk aktivitet, tobak och alkohol.

Vi erbjuder dig som fyller 40, 50, 60 eller 70 år ett hälsosamtal. När du får en inbjudan kan du själv boka din tid genom att logga in till 177.se Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte har möjlighet att boka via 1177.se kontakta oss på telefon.

Du som önskar hälsosamtal men inte tillhör de erbjudna åldersgrupperna, kontakta oss på telefon.

Tänk på att en vecka innan hälsosamtalet ska du besöka vårdcentralens laboratorium för att ta ett blodprov, blodprovet ska vara fastande. Du ska alltså inte äta eller dricka efter midnatt innan provtagningen, men du får ta eventuella mediciner och dricka vatten. Du ska heller inte ha någon infektion eller feber. I samband med provtagning får du ett frågeformulär (Frågor inför Hälsosamtalet) som du ska fylla i hemma och ta med dig till hälsosamtalet.

I vårt hälsorum kan du själv kontrollera ditt blodtryck, vikt, längd, BMI och midjemått.  Här hittar du också information om kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol, sömn och återhämtning.

Distriktssköterska: Sofie Westling

Inkontinensmottagningen

Urinläckage är vanligt förekommande och drabbar både män och kvinnor, gamla som unga. Urinläckage kan alltid lindras och ibland botas helt.

Om du får hjälp av hemsjukvården så är det via dem du ska beställa inkontinensskydd.

Om du är patient på vårdcentralen ska du beställa inkontinensskydd via oss.

Kontaktperson: Jenny Svensson

Läkarmottagningen

Besök och telefonsamtal till läkarna förbokas via sjuksköterskorna i Tele-Q.

Våra läkare är:

 

 • Björn Hopstadius
 • Jens Stockhaus
 • Anna-Lena Lundgren
 • Hamid Razavi
 • Ank Valstar
 • Christer Casselsjö
 • Daniel Loord
 • Johannes Börsbo
 • Markus Zdolsek
 • Malin Bergström
 • Nauras Dawod
 • Ulrika Werner Sundblad

 

 

 

 • Licina Mehmedalija

 

Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård och rådgivning  för diabetiker  efter remiss av läkare eller diabetessköterska.

Fotterapeut: Monica Remning
Telefonnummer: 010 - 104 47 08
Telefontid: Röstbrevlåda

Provtagning

Välkommen till oss för provtagning måndag-fredag klockan 8.00-16.00 i anslutning till mottagningsbesök och klockan 8.00-11.00 om provtagningen inte sker i samband med mottagningsbesök.

För att ta prov behöver en läkare eller sjuksköterska ha ordinerat provet. Vi har drop-in men du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan "Provtagning - ordinerade prover på lab" så ser du vilka tider du kan välja på.

Inför provtagning:

 • Ta med giltig legitimation.
 • Anmäl dig i vårdcentralens reception.
 • Sitt ner och vila cirka 15 minuter innan du ska ta provet. Detta för att ditt provtagningsresultat ska bli så rättvisande som möjligt.

För fasteprover, till exempel blodsocker och blodfetter, gäller följande:

 • Du ska vara fastande minst 10 timmar inför provtagningen, till exempel från klockan 22.00 till klockan 8.00.
 • Du får inte äta, dricka, röka, snusa eller tugga tuggummi inom denna tid.
 • Eventuella mediciner kan du ta tillsammans med ett halvt glas vatten på morgonen.

För prov för läkemedelsanalys, exempelvis Levaxin, gäller följande:

 • Provet ska tas före du tar morgondosen.

För urinprov gäller följande:

 • Det bästa är om du lämnar morgonurin.
 • Urinprov ska förvaras i kylskåp och lämnas in på laboratoriet inom 4 timmar.
 • Använd bara de godkända provtagningskärlen för urinprov som finns att få hos oss på vårdcentralen. Välkommen att hämta i receptionen eller hos oss på provtagningen.
 • Urinprov som ska skickas på odling måste vara på laboratoriet senast klockan 11.30.

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenhet.

Reception

Anmäl dig alltid i receptionen när du kommer för besök eller provtagning.  Här kan du även hämta dina intyg.
Förfrågningar angående sjukvård, recept etc hänvisas till sjuksköterska i Tele-Q.
Vi ser helst att du betalar med betalkort eller faktura men det går att betala kontant eller via autogiro.

Öppettider: Vardagar 08:00-17:00

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

Rehabkoordinator: Jenny Svensson
Telefonnummer: 010-105 92 40

 

Rökavvänjning

Att sluta röka kan beskrivas som ett aktivt arbete där du ersätter gamla vanor och tankemönster med nya för att bryta nikotinberoendet. Vårdcentralen kan erbjuda individuell rådgivning efter överenskommelse. Du kan också ta upp frågan med din läkare som gärna förmedlar kontakten.

Kontaktperson: Monica Remning.

Samtalsmottagningen

Vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär kan samtalsbehandling
med KBT-inriktning (kognitiv beteendeterapi)  bli aktuell. Kontakt med psykosocial rådgivare
sker efter samråd av läkare.

Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Läs mer om KBT på nätet. Du som är intresserad av detta kan logga in ovan och anmäla ditt intresse.

Samtalsbehandlare:

Veronica Lund

Ida Kettle

Sjukgymnastiken

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccinationer mot influensa och lunginflammation enligt gällande rekommendationer.

Du kan också boka tid via 1177.se för vaccination av TBE. Välj "boka tid direkt" och sedan vaccination TBE. Vi har begränsat antal tider och om det är fullbokat hänvisar vi till nästa tillfälle.

Om oss

Vi på vårdcentralen Kolmården finns nära dig.

Vi vill tillsammans med dig stärka det friska och ge dig stöd i att förbättra din hälsa och din livskvalitét.

Vi utformar vården tillsammans med dig och vi vill vägleda dig i att hantera din sjukdom och din hälsa.

Vi ger dig kontinuitet, respekt och en vård med kvalitét.


Med dig, för din hälsa, genom hela livet.

Information till patienter

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Kolmården.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

80 %

Det aktuella värdet är
80%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

85 %

Det aktuella värdet är
85%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information