Kvinnohälsan Linköping, Kvinnokliniken US


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Gynekologisk cellprovtagning omboka tid

 • Kontakta mig

 • Receptförnyelse Preventivmedel

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 94 25
Telefontid idag:
07–15:30
Öppet idag:
07:30–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 07–16:30
Fre 07–15:30
Öppettider:
Mån-tor 07:30–18:30
Fre 07:30–16
Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Torkelbergsgatan 11, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Kvinnohälsan
Torkelbergsgatan 11
582 25 Linköping

Vårt utbud

Till oss är du välkommen när du vill lämna ett graviditetstest, är gravid eller behöver preventivmedel. Det är också till oss som du kommer när du fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning.

Inför ditt första besök på kvinnohälsan som gravid:

 • Vi önskar att du, om du har möjlighet, skriver ut och fyller i, hälsodeklarationen här nedan. Hälsodeklarationen är på två sidor.
 • Läs även igenom dokumentet "Inför ditt första besök". Informationen kan väcka många frågor som du vid besöket kan ta upp med din barnmorska.

Att läsa inför ditt första besök på Kvinnohälsan.pdf

Hälsodeklaration.pdf

Blodprovstagning Drop-in

Provtagningen sker i samråd med din barnmorska på Kvinnohälsan

Observera att det är drop-in mottagning och det kan bli lite väntetid.

Måndag – torsdag 08:00-16.30

Fredag 08:00-12.00

Dietist

Kvinnohälsan erbjuder alla gravida och dess partner föreläsning om kost under graviditeten. Föreläsningen hålls av en dietist.

Är du intresserad prata med din barnmorska

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik

Fostermedicin Linköping 

Film om fosterdiagnostik

Filmen beskriver vad fosterdiagnostik är och hur undersökningarna går till. Filmen visar de vanligaste fosterdiagnostiska undersökningarna som ultraljud, KUB, fostervattenprov och moderkaksprov. Filmen svarar också på vad man kan upptäcka genom fosterdiagnostik och vad det kan innebära. Dessutom delar några föräldrar med sig av sina erfarenheter av fosterdiagnostik.

Filmen är 26 minuter lång på talad svenska och med svensk ,engelsk,spansk eller arabisk text.

Föreläsning om kroppen efter förlossning

Du som är gravid är välkommen till en informationsträff med legitimerad fysioterapeut som under träffen pratar om hur kvinnokroppen påverkats av graviditeten och vad du bör tänka på för att skona kroppen i vardagen med ditt nyfödda barn.

Du får bland annat tips angående:

• bäckenbottenträning

• hållning

• lyft

• fysisk aktivitet

 

Föreläsingen hålls på Kvinnohälsan, Torkelbergsgatan 11, Linköping.Sitt ner och vänta i väntrummet bredvid receptionen.  

Anmäl görs via din barnmorska eller i Kvinnohälsans reception.

Storföreläsning

Storföreläsning- Att föda

Plats: Linköping, Berzeliussalen på Universitetssjukhuset

När: Andra måndagen i varje månad. (ej juli) Kl. 18-20.

Ingen anmälan behövs

 

Storföreläsning- Att föda

Plats: Motala, Nöten på Lasarettet i Motala

När: Tredje tisdagen i  varje månad. (ej juli) Kl. 18-20 förutom i juni då det är andra tisdagen kl. 18-20

Ingen anmälan behövs

 

Storföreläsning- Ett barn är fött

Plats: Linköping, Berzeliussalen på Universitetssjukhuset

När: Sista måndagen varje månad kl. 18-20 (ej juli och december)  I april 2018 är föreläsningen den 23/4 pga valborgsmässoafton sista måndagen.

Ingen anmälan behövs

 

Storföreläsning- Ett barn är fött

Plats: Motala, Lokal Nöten på Lasarettet i Motala

När:Tisdag 12/12, 13/2, 10/4 och 5/6 kl 18-20.00.

Ingen anmälan behövs

 

Gynekologisk cellprovtagning även Drop- in

I Region Östergötland erbjuds alla kvinnor mellan 23 år och 49 år gynekologisk cellprovtagning vart tredje år. Kvinnor mellan 50 år och 65 år kallas vart femte år. Alla kvinnor får automatiskt en kallelse hem i brevlådan till den mottagning man tillhör, kopplat till var man bor.
När provet är färdiganalyserat på laboratoriet får du resultatet genom ett brevsvar.
Besöket är kostnadsfritt.

Prov taget efter uppföljning eller behandling av cellförändringar kostar 200kr. Dessa besök kan inte göras på Drop-in tider utan måste bokas .

Drop-in under vecka 2-23 och 35-50

Tisdag 16.00-18.15

Onsdag  07.35-09.15

Här kan du läsa mer om gynekologisk cellprovtagning

Här kan du se en film om cellprov

Kroppen efter förlossningen

Preventivmedel

Region Östergötland  subventionerar p-piller för unga kvinnor. Subventionen gäller för alla kvinnor bosatta i Östergötland som är högst 25 år det år subventionen nyttjas. Subventionen gäller endast preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna. Recept ska utfärdas av läkare eller barnmorska verksam inom Östergötland.  

 

Här kan du läsa mer om preventivmedel

 

Preventivmedelsrådgivning Drop-in

Måndagar 16-18:15

Fredagar 8-9:15

För att vi ska kunna hjälpa dig på våra drop-in tider så gäller något av  följande:

 • Du ska vara frisk, ha varit på Kvinnohälsan tidigare, vara nöjd med ditt preventivmedel och vilja förlänga ditt preventivmedelsrecept
 • Önska ta Klamydiaprov
 • Önska få en Depo-Provera injektion

Observera att det är drop-in och att kön kan bli full. Du kan därför bli hänvisad att komma en annan dag.

Studie- GRABB

Från och med mitten av mars 2011 kommer alla gravida kvinnor på Kvinnohälsan i Linköping tillfrågas om att lämna blodprov i en graviditetsbiobank (GRABB) för kommande forskningsstudier.  Dessa prover tas i samband med vanlig blodprovstagning vid två tillfällen under graviditeten. Syftet är att i framtiden, med hjälp av dessa prover, kunna hitta markörer som hjälper oss att tidigt upptäcka olika komplikationer eller sjukdomar under graviditet.

Om ni vill delta i denna studie vill vi att ni skriver ut och skriver under samtycke och lämnar till den som tar blodprov på dig

 

GRABB_info_svenska.pdf

GRABB_info_Arabiska.pdf

GRABB_info_Engelska.pdf

GRABB_information_Somaliska.pdf

Studie om att förebygga allergiutveckling hos barn

Studie om att förebygga allergiutveckling hos barn

Är du gravid? Har du, eller barnets pappa eller syskon allergi?

Fiskolja och mjölksyrebakterier/probiotica som förebyggande kostfaktor vid utveckling av allergiska sjukdomar tidigt i livet.

Forskare på barn och ungdomssjukhuset har under många år intresserat sig för olika faktorer som skulle kunna förebygga utvecklingen av allergiska sjukdomar hos barn tidigt i livet. Vi har kunnat visa bl.a. att tillskott av omega -3-fetter (från fet fisk) och mjölksyrebakterier till mor under graviditeten och/eller barnet första levnadsåret var för sig kan minska risken för utveckling av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet. I ett samarbete med Allergicentrum studerar vi nu huruvida en kombination av kosttillskott med både omega-3-fetter och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten (från 20.e graviditetsveckan) och till barnet under det första levnadsåret påverkar utvecklingen av födoämnesallergi och eksem hos barnet de första två levnadsåren.

Är du intresserad?

Kontakta forskningssköterska Kicki.Helander@regionostergotland.se, Allergicentrum i Linköping eller Petra.Bergqvist@regionostergotland.se, Barnmottagningen i Motala.

 

Att förebygga allergiutveckling hos barn.pdf

Studie- Glukosbelastning/Graviditetsdiabetes

På Kvinnohälsan genomförs en studie kring vilken provtagning i samband med glukosbelastning

som är bäst för att ställa diagnosen graviditetsdiabetes- fråga din barnmorska om Du vill delta.

Studie/Forskning Healthy Moms

 Just nu pågår det en studie vid Linköpings universitet som handlar om goda kost- och aktivitetsvanor under graviditeten. Vi vet idag att hälsosamma levnadsvanor under graviditeten är viktigt både för mamman och för barnet. För att kunna göra mödravården ännu bättre behövs mer kunskap inom det här området. HealthyMoms-studien undersöker just detta – hur levnadsvanor hos gravida ser ut idag och studien undersöker även om en mobilapp kan vara ett stöd för en hälsosam livsstil under graviditeten.

Om du är i början av din graviditet (innan graviditetsvecka 14) och intresserad av att delta prata med din barnmorska vid inskrivningsbesöket eller kontakta Johanna Sandborg på 070–8320932 för mer information.

Om oss

Till oss är du välkommen när du vill lämna ett graviditetstest, är gravid eller behöver preventivmedel. Det är också till oss som du kommer när du fått kallelse till gynekologisk cellprovtagning.

Under graviditeten träffar du regelbundet en barnmorska och erbjuds ultraljudsundersökning samt vid behov besök hos gynekolog.

Vi har också så kallade föräldragrupper, där du/ni tillsammans med andra förbereds inför förlossning och föräldraskap.

Vård under graviditet och preventivmedelsrådgivning är kostnadsfritt,uteblivet, ej avbokat, besök debiteras dock enligt gällande patientavgift oavsett besöksorsak och ålder.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.