Spermadonation

Skriv ut (ca 2 sidor)

Genom spermadonation och assisterad befruktning kan man få hjälp att få barn. Det finns en stor efterfrågan på donerade spermier. Det behövs fler donatorer.

Skriv ut

Spermadonation har förekommit under flera år i många länder runt om i världen. Sedan 2003 är det möjligt att göra provrörsbefruktning med donerad sperma i Sverige. 2005 blev det även tillåtet för lesbiska par att få göra provrörsbefruktning med donerad sperma. Den 1 april 2016 blev det tillåtet för ensamstående kvinnor att få göra provrörsbefruktning med donerad sperma. 

Barnens rättigheter

Barnens rättigheter

Enligt svensk lag har de barn som kommer till genom spermiedonation i Sverige rätt att vid mogen ålder få uppgifter om sitt genetiska ursprung. Donatorn är införstådd med detta. De eller den som blir förälder är helt anonym för donatorn och tvärt om.

Som förälder har man skyldighet att berätta för barnet om dess genetiska ursprung och uppmanas att på ett enkelt sätt berätta redan när barnet är litet.

Fäll ihop

Förutsättningar för donatorn

Förutsättningar för donatorn

Donatorn

  • För att kunna donera spermier måste donatorn vara en frisk man, 20-45 år, som inte är bärare av några kända ärftliga sjukdomar. Donatorn måste även ha en altruistisk inställning till donationen, det vill säga vara osjälvisk och inte se till sin egennytta.
  • Donatorn får donera spermier till ett begränsat antal par.
  • Utseendet hos donatorn kan matchas med föräldrarnas vad gäller hårfärg, hudfärg, ögonfärg och längd.
Fäll ihop

Så går donationen till

Så går donationen till

Donatorn får lämna spermieprov och blodprover för att kontrollera om de finns någon infektion, samt besöka läkare och beteendevetare för medicinsk respektive psykosocial bedömning.

När mannen blir godkänd som donator får han komma och lämna upprepade spermaprover för nedfrysning. Sex månader efter sista lämningstillfället tas nya infektionsprover för att man ska kunna försäkra sig om att mannen inte bär på någon infektion. Därefter kan de frysta spermierna doneras.

Fäll ihop

Vart vänder man sig?

Vart vänder man sig?

Spermadonationsbehandlingar görs vid universitetssjukhusen.

Fäll ihop

Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-22
Skribent och redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Avdelningen för reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset