Titthålsundersökningar - skopier

Esofagoskopi – undersökning av matstrupen

Innehållet gäller Västerbotten

Esofagoskopi är en operation som kan utföras med ett mjukt videoendoskop i lokalbedövning eller med ett stelt rör i narkos. Valet av undersökningsmetod beror på vad man avser studera och åtgärda med undersökning av av svalg och matstrupe. Man kan se om slemhinnan uppvisar rodnad eller om det finns andra förändringar som kräver ett vävnadsprov.

Varför gör man en esofagoskopi?

Esofagoskopi innebär att man tittar ner i matstrupen, antingen med hjälp av en mjuk avlång ljuskabel kopplad till en kameraenhet (flexibelt videoendoscop) eller via ett rakt rör, som genomförs för att undersöka nedre delen av svalg och matstrupen. Ibland föregås operationen av en sväljningsröntgen och eller ett flexibelt videoendoskopi av svalget då man får provsmaka olika konsistenser på mat. På sväljningsröntgen  filmas nersvald kontrast eller färgad kräm från svalget och ner via matstrupen till magsäcken. Om ingreppet görs i narkos så undersöks svalg och matstrupe detaljerat Operatören bedömer bland annat om det finns trånga eller irriterade områden i matstrupen som motiverar  ett vävnadsprov.

Viktigt att tänka på före operationen

Cirka tio dagar innan operationen ska du inte äta smärtstillande medel som innehåller acetylsalicylsyra t ex Magnecyl, Bamyl, Treo med mera. Orsaken till detta är att dessa läkemedel ökar blödningsbenägenheten. Om du behöver smärtstillande medel under denna tid går det bra att istället använda Alvedon, Curadon eller Panodil eller andra smärtstillande medel där paracetamol är den verksamma substansen.

Hur gör jag med mat och dryck före operationen?

Från midnatt natten före planerad operation får du varken äta eller dricka. Om du kommer till operation och på grund av missförstånd har ätit eller druckit kommer operationen att skjutas upp och planeras om till annat datum.

Operationsdagen

På morgonen, innan du kommer till sjukhuset, ska du duscha och tvätta håret. När du kommer till avdelningen får du prata med en sjuksköterska som informerar dig om vad som kommer att hända. Du får också träffa den läkare som ska operera dig samt även narkosläkaren. Det är normalt att ha lätt ömhet vid sväljning efter operationen. Den milda smärtan kan lindras med hjälp av Alvedon, Curadon eller Panodil eller andra smärtstillande medel där paracentamol är den verksamma substansen.

Vilka komplikationer kan uppstå efter operationen?

Inför operationen samt dagen efter operationen tas ett enkelt blodprov för att se att det inte finns tecken på inflammatorisk retning utanför matstrupen. Efter operationen kan det vara lämpligt med flytande kost alternativt mjukkost (till exempel soppa, kräm eller fil) i några dagars tid. Man bör inte uppleva kraftigare smärta från halsen eller bröstkorg efter operationen. Om man upplever smärta från hals och bröstkorg i kombination med feber bör man snarast höra av sig till operatören för en diskussion.

Hur länge ska jag vara hemma från arbetet eller skolan?

Vanligen behövs ingen sjukskrivning från läkare. Du kan själv sjukskriva dig en vecka.

Återbesök

Operatören avgör om återbesök behövs. Uppföljning efter en till två månader kan vara lämpligt i vissa fall.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken hälsocentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna göra det behöver du förstå informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan