Undersökningar och provtagning

Undersökning och behandling med endoskopi

Endoskopi är ett samlingsnamn för olika undersökningar och behandlingar som oftast innebär att ett smalt instrument förs in genom en naturlig kroppsöppning. Instrumentet har en kamera. Läkaren eller sjuksköterskan kan se bilderna på en skärm.

Innehåll - Undersökning och behandling med endoskopi

Visa innehåll som:
 • Bronkoskopi

  Vid en bronkoskopi undersöks dina luftrör och lungor med ett smalt instrument som förs ner genom näsan eller munnen. Det gör att läkaren kan se hur luftrören ser ut. Det går också att ta prover eller ta bort något som har fastnat.

 • Cystoskopi

  Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan. Läkaren för in ett smalt rör med en kamera i urinröret och kan då på en bildskärm se om du har någon sjukdom.

 • Esofagoskopi – undersökning av matstrupen

  Vid en esofagoskopi undersöks ditt svalg och din matstrupe med hjälp av ett instrument kopplat till en kamera. Undersökningen görs oftast för att ta reda på orsaken till sväljsvårigheter. Om det behövs kan läkaren ta ett vävnadsprov vid undersökningen.

 • Gastroskopi

  Gastroskopi innebär att bli undersökt eller få behandling i matstrupen, magsäcken eller tarmen med hjälp av en mjuk, smal slang som förs in genom munnen.

 • Hysteroskopi

  Hysteroskopi är en undersökning eller behandling av livmoderns insida som görs med hjälp av en liten kamera. Du kan bli undersökt på en gynekologisk mottagning, eller på ett sjukhus om du behöver en större behandling.

 • Kapselendoskopi av tunntarmen eller tjocktarmen

  Kapselendoskopi är en undersökning som innebär att du får svälja en liten kapsel. Kapseln innehåller en eller flera kameror. Kamerorna tar bilder av tunntarmens eller tjocktarmens insida.

 • Undersökning av tunntarm med kapselendoskopi

  Kapselendoskopi är en undersökning där du får svälja en liten kapsel som innehåller en väldigt liten kamera. Kameran tar sedan bilder av tunntarmens insida. Det är viktigt att du förbereder dig innan så att undersökningen kan göras.

 • Koloskopi

  Koloskopi innebär att bli undersökt eller få behandling i tjocktarmen med hjälp av en mjuk, smal slang som förs in genom ändtarmsöppningen.

 • Mikrolaryngoskopi

  Mikrolaryngoskopi är en undersökning av struphuvudet med mikroskop. Heshet är en vanlig orsak till undersökningen och den utförs oftast i en operationssal under narkos. Om läkaren tidigare har upptäckt en förändring på stämbanden som ska provtas eller opereras bort utförs en mikrolaryngoskopisk operation.

 • Nasovideoendoskopi

  Vid en nasovideoendoskopisk undersökning undersöks munnen, näsan och svalget med hjälp av ett så kallat videoendoskop som förs in genom näsan. Genom undersökningen går det oftast att hitta förklaringar till avvikelser i rösten, talet och klangen. När undersökningen är genomförd vet läkaren oftast vilken typ av behandling som passar bäst.

 • Rektoskopi

  Rektoskopi innebär att en läkare för in ett smalt plaströr i ändtarmsöppningen för att undersöka en del av tarmen. Det tar ungefär tio minuter.

 • Undersökning av tjocktarmen genom sigmoideoskopi

  Sigmoideoskopi är en undersökning av tjocktarmens nedre del. Det görs med en mjuk slang som förs in genom ändtarmsöppningen. Det är viktigt att du förbereder dig innan så att undersökningen kan göras.

 • Undersökning och behandling av gallvägarna – ERCP

  ERCP används för att undersöka och behandla sjukdomar i gallgångarna eller i bukspottkörteln.

Mer på 1177.se

Det här kan du göra när du loggat in

Du kan till exempel förnya recept och boka, omboka eller avboka tider. Olika mottagningar erbjuder olika tjänster.

Till toppen av sidan