Tandvård

Att behandla tänderna med fluorid

Att använda fluorid är ett bra sätt att undvika hål i tänderna. Fluorid kan laga ytliga skador på tänderna och hindra att det uppstår nya. Den bästa behandlingen du kan göra själv är att borsta tänderna med tandkräm som innehåller fluorid.

Behandling med fluorid skyddar mot hål i tänderna, så kallad karies.

Läs om hål i tänderna - karies.

Läs om hål i mjölktänderna – karies hos barn.

Fluorid kallas också för fluor.

Vad kan jag göra själv?

Det finns olika medel som innehåller fluorid. Du kan fråga tandvårdspersonalen om råd om du är osäker på vilket medel du ska använda. Hur ofta du ska använda dem beror på hur mycket fluorid de innehåller. Läs på förpackningen hur medlen ska användas.

Medlen går att köpa på apotek. Många av dem finns också att köpa i vanliga mataffärer.

Tandkräm med fluorid

Att borsta tänderna med fluoridtandkräm två gånger om dagen är det bästa skyddet mot karies. Det gäller även barn så fort de får sina första mjölktänder. Lägg så mycket tandkräm som ryms på barnets lillfingernagel. Borsta tänderna i två minuter. Låt barnet avsluta tandborstningen med att sila skummet från tandkrämen och lite vatten mellan tänderna innan hen spottar ut.

Sköljning med fluorid

Att skölja tänderna med fluoridsköljning kan vara ett bra komplement till att borsta tänderna. Det gäller särskilt om du har lätt för att få hål i tänderna.
Undvik munsköljning på barn som är yngre än fem till sex år. De kan oftast inte skölja utan sväljer ner eller spottar ut lösningen direkt.

Behandling hos tandläkaren

Du kan få behandling med ett lack eller en gel med fluorid på en tandvårdsmottagning. Det kan behövas om du har lätt för att få karies eller om du redan har mycket karies på tänderna. Behandling kan ibland helt läka karies som sitter på tandens yta.

Behandling med lack

Tandvårdspersonalen penslar lack på tänderna. Lacket stelnar och sitter kvar tills det nöts bort av sig själv. Fluoriden sätter sig på tandens yta och skyddar den mot karies.

Det kan vara bra att upprepa behandlingen två till fyra gånger per år om du lätt får hål i tänderna.

Behandling med gel

Du lägger gelen i en munskena som ser ut som ett tandskydd. Munskenan får du prova ut hos tandläkaren. Gelen köper du på ett apotek.

Du sätter munskenan över tänderna efter att du har borstat tänderna. Skenan bör sitta i fem minuter så att gelen hinner sätta sig på tandytan.

Du gör behandlingen varje dag, ibland upp till sex månader. När du slutar med behandlingen försvinner gelen gradvis från tandens yta.

Tandfyllningar med fluorid

När tandläkaren lagar hål i en tand använder hen olika material för att fylla tanden. Det finns material som innehåller fluorid som stärker tandens yta runt fyllningen.

Varför behövs behandling med fluorid?

Fluorid som finns i tänderna räcker inte som skydd mot karies. Det betyder att tanden behöver extra fluorid. Både barn och vuxna kan ha nytta av att stärka sina tänder med behandling som innehåller fluorid. Det gäller även små barns mjölktänder.

När du äter godis eller andra söta saker bildas en syra i munnen som bryter ner tandens yta. Fluorid bromsar nedbrytningen och bidrar till att tandens yta snabbt lagas av sig själv.

Fluorid finns i dricksvatten och mat

Du får i dig en del fluorid genom dricksvatten och mat, med det räcker inte. Dricksvattnet i Sverige innehåller oftast låga halter av fluorid. Detsamma gäller det flesta livsmedel, till exempel mjöl, mjölk, ost, ägg, potatis, frukt och kött. Exempel på livsmedel med höga fluoridhalter är fisk, skaldjur och teblad.

När du äter och dricker sprids fluorid från magen och tarmen genom blodet ut i kroppen. Nästan all fluorid i kroppen lagras i skelettet och i tänderna.

Spädbarn får i sig olika mycket fluorid beroende på om de ammas eller får någon form av mjölkersättning. Generellt får barnet i sig mindre fluorid med modersmjölken än med mjölkersättning.

Komplikationer och följdsjukdomar

Det finns inga risker för biverkningar eller förgiftning av fluorid om du följer anvisningarna på medlens förpackningar.

Det är mycket ovanligt att få i sig för stora mängder fluorid.

Kontakta Giftinformationscentralen på telefonnummer 010-456 67 00 om du har frågor om fluorid och risken för förgiftning.

Dina rättigheter i tandvården

Du kan söka tandvård på vilken tandvårdsmottagning du vill i hela landet. Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Fråga vad en undersökning eller behandling kostar. Du har rätt att få veta det i förväg.

Läs om dina rättigheter i tandvården här.

Gratis för barn och unga

Barn och unga behöver inte betala för tandvård. Det gäller till och med den 31 december det år du fyller 23. Då ingår nästan alla undersökningar och behandlingar som tandläkaren eller tandhygienisten anser att du behöver.

Tandvårdsbidrag

Du får betala för tandvård från och med det år du fyller 24.

Du får ett bidrag för tandvård varje år. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. Det kallas allmänt tandvårdsbidrag. Säg till att du vill använda bidraget när du ska betala.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för tandvård fungerar så att du under en period på tolv månader betalar hela kostnaden för tandvård upp till 3 000 kronor. Om dina tandvårdskostnader under perioden överstiger det beloppet får du tandvårdsstöd från staten. 

Garantier

Det finns garantier för de flesta behandlingar. Det betyder du kan få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Läs om garantier inom tandvård.

Läs om kostnader och ersättningar inom tandvård här.

Tolkning till ditt språk

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök. Ibland kan du behöva betala för språktolk.

Läs mer:

Borsta tänderna på barn

Redan när ett barn får sin första tand är det bra att börja med tandborstningen. Om barnet vänjer sig tidigt går det lättare att göra tandborstning till en vana för barnet.

Så håller du tänderna rena

För att hålla tänderna friska är det viktigt att sköta om dem varje dag. Du behöver både borsta tänderna och göra rent i mellanrummen

Laga tänder

Din tand behöver lagas om du har fått hål i den eller om en gammal lagning har gått sönder. Det finns några olika sätt att laga en tand, men det vanligaste är att den lagas med en fyllning.

Till toppen av sidan